'Goed betaalde managers presteren echt beter'

De RUG deed onderzoek naar salaris bij topmanagers
De RUG deed onderzoek naar salaris bij topmanagers © Flickr/Images Money (Creative Commons)
Topmanagers die meer betaald krijgen, presteren ook echt beter. Dat gaat althans op voor beloningen tot zo'n 600.000 euro.
Dat komt naar voren uit een gezamenlijk onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), op aanvraag van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.
Voor de studie is onder meer gesproken met bestuurders van grotere industriële bedrijven. Ook zijn oordelen over het leiderschap van 138 bedrijfsbazen gekoppeld met CBS-data. Het bleek dat de kwaliteit van het management tot een bepaald salarisniveau positief samenhangt met het salaris van de topman of -vrouw.

Er is een maar

Maar, zeggen de onderzoekers: het positieve verband lijkt te stagneren boven de 600.000 euro. Bij bedrijfsbazen die meer verdienen verschilt de kwaliteit niet significant meer van die bij bedrijven waar de baas tussen de 400.000 en 600.000 euro verdient.

Hoe langer, hoe minder

Ook hangt de managementkwaliteit samen met het aantal jaren dat iemand leiding geeft bij het bedrijf. De langstzittende managers werken over het algemeen bij bedrijven met de laagste managementkwaliteit, oftewel: de bedrijfsprestaties worden volgens de studie vaak minder naarmate bestuurders langer aan het roer staan.

Hoe bepaald?

Kwaliteit van management is door de onderzoekers bepaald aan de hand van deelscores op terreinen als de inrichting van werkprocessen, doelstellingen voor de lange termijn en de wijze waarop getoetst wordt in hoeverre die bedrijfsdoelen daadwerkelijk gehaald worden.
De onderzoekers merken op dat er wat betreft dit thema ook nog andere factoren een rol spelen waar nu nog geen rekening mee is gehouden, zoals bedrijfsprestaties of andere karakteristieken van een bedrijf en persoonlijke eigenschappen van de bedrijfsbaas.