Essentaksterfte jaagt gemeente Groningen op kosten

© Nico Swart/RTV Noord
Het kappen, snoeien en inspecteren van essen die zijn aangetast door de essentaksterfte kost de gemeente Groningen de komende jaren ruim twee miljoen euro. Uit onderzoek is recent gebleken dat ruim 9600 bomen zijn aangetast.
Van die 9600 bomen moeten er in elk geval 945 gekapt worden.
'De situatie is nog erger dan we voor ogen hadden', vertelt Jan Pieter Loopstra (PvdA) woensdag tijdens de commissie Beheer en Verkeer. 'Juist nu we als gemeenten groener willen zijn. Maar veiligheid staat voorop, mensen gaan nog altijd voor bomen.'

'Veiligheid boven alles'

'Het is treurig, maar veiligheid gaat boven alles', vindt ook fractievoorzitter Kirsten de Wrede van de Partij voor de Dieren. 'De kap van de bomen zal ongetwijfeld veel commotie teweeg brengen.'
In lijn met de ambities voor een groene gemeente en conform het kapbeleid worden er voor de gekapte bomen nieuwe bomen aangeplant. Het college streeft een herplant van één op één, al hield wethouder Glimina Chakor tijdens de raadscommissie een slag om de arm.
'Herplant is een politieke keuze. Ik ga geen beloften doen die ik niet kan nakomen. Ik kom er in 2020 op terug', liet ze weten.

Kritiek

De houding van de wethouder kwam haar op kritiek te staan van met name de SP. 'Ik heb hier toch moeite mee', aldus Daan Brandenbarg. 'Het college heeft toch wel een plan? Het is toch allang bekend wat er gaat gebeuren, kan de wethouder dan niet gewoon antwoord geven op de vragen?', vroeg hij zich af.
'We zoomen er volgend jaar op in', hield wethouder Chakor in eerste instantie vol. 'We planten zoals het nu lijkt iets minder bomen terug', voegde ze er vervolgens aan toe.

'Niet acceptabel'

En die laatste opmerking was weer tegen het zere been van de Partij voor de Dieren. 'Voor ons zijn minder bomen echt niet acceptabel. Gebeurt dat wel, dan heeft de wethouder wat ons betreft een heel groot probleem', aldus fractievoorzitter Kirsten de Wrede.
Het vervangen van honderden zieke essen is een kostbare aangelegenheid, weet ook Jasper Boter van de VVD. 'En ze worden echt niet vervangen door geldbomen. Kies dan voor kleinere bomen, dan bespaar je op de kosten.'

Pas op de plaats

Waar de partij van fractievoorzitter De Wrede van mening is dat er dan maar op andere zaken bezuinigd moet worden, maakt de PvdA een pas op de plaats. 'We moeten natuurlijk niet uit het oog verliezen dat er nog een aantal financiële opgaven liggen, bijvoorbeeld in de zorg. Groen is mooi, maar niet ten koste van alles.' Was getekend, Jan Pieter Loopstra.
De kap van de essen kan in sommige straten een grote impact hebben op het straatbeeld. Het college wil de bewoners daarom tijdig en zorgvuldig informeren over de kap, en zoveel mogelijk betrekken bij de herplant van bomen.