Overzicht: Wat vervoerde de MSC Zoe in de nacht van de containerramp?

Een globaal overzicht van de vrachtbrieven van de MSC Zoe, vrijgegeven door Rijkswaterstaat, laat nog veel aan de verbeelding over. Omrop Fryslân en RTV Noord deden een Wob-verzoek om te achterhalen wat er precies aan boord was. Een overzicht.

Het containerschip MSC Zoe verloor, zo is inmiddels bekend, 342 containers. 8062 containers bleven achter op het schip. In het grootste deel van die containers (1497 stuks) zaten auto's of onderdelen daarvan en andere voertuigen, zoals motoren.

Afbeelding

Onbekende lading

Ook waren er 489 containers op het schip waarvan niet eens bekend is wat er in zat. Op de lijst met lading staat niet meer dan een '0' . Van 182 containers die wel een omschrijving hadden konden we niet achterhalen wat die omschrijving betekent.

Chemische producten

Nog een opvallende categorie lading is die van de chemische producten. Op het schip stonden 736 containers die geladen waren met chemicaliën. Opvallend is dat van 412 van die containers, dus ruim meer dan de helft, niet gespecificeerd is wat voor stoffen dat dan precies zijn. Er wordt niet meer bekend gemaakt dan 'chemical products'.

Gevolgen moeilijk in te schatten

Van een wat kleiner deel van de containers met chemische lading is dus wel bekend wat er voor stoffen inzitten, al is ook dat vaak summier geformuleerd. En dat maakt ook dat we nog maar moeilijk kunnen inschatten hoe ernstig de gevolgen van verloren lading kunnen zijn.

Als dit allemaal in één container zit, dan moet je daar wel extreem voorzichtig mee zijn
Jan Apotheker - Scheikundige

Blik van een expert

Jan Apotheker, scheikundige en gepensioneerd vakdidacticus aan de Rijksuniversiteit Groningen zegt dat ook:

'Als het enkele vaten zijn is het allemaal niet zo'n probleem. Je hebt het liever niet in het milieu en de meesten zijn giftig, maar worden ook relatief snel omgezet.'

Erg giftige stof

Twee stoffen vallen hem op, op de lijst die hij op verzoek van de omroepen heeft bekeken. Antimoontrioxide is erg giftig. Ook bariumcarbonaat valt op. Dat valt in de categorie zware metalen. Wederom gaat het om de hoeveelheden en de vraag of de stoffen samen in een container hebben gezeten.

'Als dit allemaal in één container zit, dan moet je daar wel extreem voorzichtig mee zijn.'

Dat lijkt op dit moment niet het geval te zijn, maar doordat de ladingslijsten zo summier zijn opgesteld en de exacte hoeveelheden niet bekend worden gemaakt, kunnen we de ernst van de situatie maar moeilijk inschatten.

Lees ook:

- Alleen globale inhoud containers MSC Zoe in openbaarheid
- Een toezichtloos 'feestje van de industrie': waarom het mis gaat met containerschepen

Meer over dit onderwerp:
containerramp LEEUWARDEN
Deel dit artikel:

Recent nieuws