Hanzehogeschool-voorman waarschuwt voor verschraald onderwijsaanbod

© Henk-Jan van der Klis/Flickr
Den Haag moet ervoor zorgen dat hogescholen en mbo-scholen buiten de Randstad ongeschonden de krimp doorstaan.
Dat vindt bestuursvoorzitter Henk Pijlman van de Hanzehogeschool in Groningen. Hij schreef daarover een opiniestuk in Trouw.

Opleidingen schrappen?

Als Den Haag niks doet, dreigen hogescholen in Noord-, Zuid- en Oost-Nederland opleidingen te moeten schrappen. Dit komt volgens Pijlman doordat onderwijsinstellingen per student worden gefinancierd.
'Instellingen in de regio kunnen alle opleidingen niet in de lucht houden wanneer studentenaantallen afnemen. Kleine opleidingen en faciliteiten, zoals praktijkruimtes en labs, zullen daardoor onder druk komen te staan. Dit heeft een verschraald onderwijsaanbod tot gevolg', legt hij uit.

Geen toeval

Dat Pijlman zijn zorgen op dit moment uitspreekt, is geen toeval. Aan het eind van deze maand brengt de commissie Van Rijn advies uit hoe het hoger onderwijs in de toekomst bekostigd moet worden. 
De Hanzehogeschool-voorman pleit samen met drie andere hogescholen voor een nieuwe manier van financieren. Hogescholen en mbo-scholen zouden net als universiteiten een vaste voet moeten krijgen; een bedrag dat niet afhangt van het aantal studenten.

Verhoudingen rechttrekken

De scheve verhoudingen met scholen in de Randstad moeten wat de bestuursvoorzitter betreft worden rechtgetrokken. 'Scholen in de regio zouden in dezelfde positie moeten komen als hogescholen en mbo-instellingen in de randstad.'
'Waarom zou je hier ingrijpende maatregelen moeten nemen, terwijl daar andere kwaliteitsafspraken zijn, waardoor je er kwalitatief beter onderwijs kunt geven? Garandeer in de toekomst toegankelijk middelbaar beroeps-en hoger onderwijs in heel Nederland', besluit hij.