'Benoeming Nedmag-directeur als bestuurder waterschap is belangenverstrengeling'

Bewoners van Borgercompagnie ageren tegen de benoeming van Nedmag-directeur Bert Jan Bruning als lid van het algemeen bestuur van waterschap Hunze en Aa's. Bruning neemt een zetel in namens het bedrijfsleven in het gebied.

De benoeming van Bruning is in de ogen van de inwoners van Borgercompagnie onterecht, omdat het waterschap met het verhogen en verlagen van het waterpeil invloed heeft op de bodemdaling in de Veenkoloniën. Ook Nedmag heeft door de zoutwinning in het gebied invloed op de bodem, zo stellen inwoner Bé Meiborg en de Bewonersgroep Borgercompagnie.

Belangenverstrengeling

Volgens Meiborg is er sprake van belangenverstrengeling. Hij heeft een brief naar dijkgraaf Geert-Jan ten Brink en naar alle leden van Provinciale Staten gestuurd om aandacht te vragen voor de in zijn ogen onterechte benoeming. Bruning is door de Kamer van Koophandel voorgedragen voor de zetel namens het bedrijfsleven.

'De brief is op persoonlijke titel verstuurd, maar de bewonersgroep staat achter de inhoud', zegt Meiborg. 'Deze twee partijen, de zoutwinner en het waterschap hebben het gedurende de zoutwinning niet voor elkaar gekregen om het waterpeil adequaat te beheren. De benoeming van de Nedmag-directeur in het waterschapsbestuur is een combinatie van twee verschillende belangen in een persoon. Dat kan niet.'

Voor de rechter

De benoeming van Nedmag-directeur Bruning in het algemeen bestuur van het waterschap springt in het oog, aangezien het waterschap eerder voor de rechter tegenover Nedmag, Avebe en PPG stond.

De benoeming van de heer Bruning is uitvoerig gecheckt
Woordvoerder Hunze en Aa's

Inzet van die zaak in 2016 was dat het waterschap wilde dat Nedmag, Avebe en PPG zouden meebetalen aan het onderhoud van de Veenkoloniale Afvalwaterleiding, een leiding waar de drie bedrijven hun afvalwater door laten stromen. Volgens inwoners van Borgercompagnie laat dit zien dat er wel degelijk tegengestelde belangen tussen het waterschap en Nedmag bestaan.

'Geen zaken die conflicterend zijn'

Waterschap Hunze en Aa's vindt dat er geen sprake is van belangenverstrengeling. 'Voor zover ik weet zijn er geen zaken geweest tussen het waterschap en Nedmag die conflicterend zijn', zegt een woordvoerder.

'De benoeming van de heer Bruning is uitvoerig gecheckt. Eerst door de Kamer van Koophandel, maar ook het waterschap zelf heeft een aantal instrumenten om de onafhankelijkheid te waarborgen. Eerst door de eed en belofte tijdens de benoeming, vervolgens via het Reglement van orde en ten slotte zal de dijkgraaf de bestuurder erop wijzen het integer te houden.'

Kvk: 'Niet uniek'

Ook de Kamer van Koophandel, die verantwoordelijk is voor de voordracht van Bruning, ziet het probleem niet.

'De situatie van de heer Bruning is niet uniek', schrijft de Kamer van Koophandel in een reactie op vragen van RTV Noord. 'Bedrijven werken samen met het waterschap, betalen aan het waterschap en vragen vergunningen aan waar het waterschap adviesrecht heeft. Soms is de belangenverstrengeling te sterk, bijvoorbeeld in situaties waar het waterschap opdrachtgever is. In dit specifieke geval is er geen belangenverstrengeling aan de orde.'

Geborgde zetel

Bruning zegt zelf zijn kandidatuur goed te hebben overwogen. Hij neemt plaats op een geborgde zetel, dat is een zetel waarvoor kandidaten voorgedragen worden, namens het bedrijfsleven in het gebied van Hunze en Aa's.

 Zowel de Kamer als het waterschap geven aan dat het kan
Bert Jan Bruning - Beoogd lid algemeen bestuur waterschap Hunze en Aa's

'Ik zit er niet namens Nedmag, maar namens alle bedrijven. Van recreatie- en  scheepsbouwbedrijven tot het MKB. Ik zie de gevoeligheid in, maar heb hier ook uitvoerig met de Kamer van Koophandel over gesproken. Zowel de Kamer als het waterschap geven aan dat het kan. Daarnaast biedt de Waterschapswet voldoende duidelijkheid: ik mag me niet in discussies mengen die mogelijk ons bedrijf raken. Daar zal ik me keurig netjes aan houden.'

Lees ook:

Regionale omroepen gaan zoutwinning onderzoeken

RTV Noord, RTV Drenthe, Omrop Fryslân en RTV Oost doen samen met onderzoekssite Follow the Money onderzoek naar de zoutwinning in hun regio. Die partijen werken vanaf begin deze maand samen aan de Noordoost-pitch, waarbij inwoners mochten aandragen en bepalen wat we moeten onderzoeken. De winnende pitch luidt: onderzoek naar de zoutwinning in Groningen en de rol van Nedmag, aandeelhouder NOM en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat daarin.

Tips? Mail ze naar mfolkers@rtvnoord.nl.

Meer over dit onderwerp:
achtergrond VEENDAM
Deel dit artikel:

Recent nieuws