Oudeschip bang voor oprukkende Eemshaven: 'Het is hier 's avonds net een disco'

Het gezoem van de windturbines, de rook van de kolencentrale en de lampen van de fabrieken: inwoners van Oudeschip hebben steeds meer last van de Eemshaven. De vraag is niet of, maar wanneer het dorp wordt opgeslokt door de oprukkende bedrijvigheid.

Bewoners uitten hun zorgen maandagavond in dorpshuis Diggelschip, tijdens een presentatie van het nieuwe bestemmingsplan Eemshaven door de gemeente Het Hogeland.

Geen nieuwe windmolens

Op de vraag hoeveel er gaat veranderen in het nieuwe bestemmingsplan is het antwoord simpel: Eigenlijk helemaal niks. Het is alleen een wettelijk benodigde actualisatie van het huidige plan, dat ruim twintig jaar oud is. Toch blijven er zorgen.

In het nieuwe plan mogen alleen nog windturbines worden gebouwd waar al een vergunning voor is. Die plannen zijn er. Vlak boven Oudeschip komt een windpark van twintig molens, waar omwonenden moeite mee hebben.

'Als je op het terras zit, hoor je nu al dat gezoem van die molens. Straks komen er twintig op een paar honderd meter afstand van ons huis', zegt de 63-jarige Margriet van Dalen, geboren en getogen in Oudeschip. 'Ik heb nu nog geen slapeloze nachten, maar dat komt misschien wel.'

De lusten en lasten van het nieuwe windpark worden echter wel verdeeld. Direct aanwonenden zijn verzekerd van een uitkoopregeling, omwonenden krijgen compensatie en er komen twee 'dorpsmolens', waarvan de opbrengsten worden gedeeld.

Disco van lampen

Maar ook in de avonduren hebben inwoners last van de haven. 'Als je vanaf Spijk richting de haven rijdt, komen de lampen je als groot licht tegemoet', zegt één van de bewoners. 'Het lijkt wel een disco.'

De verlichting is een punt van aandacht voor Groningen Seaports. De beheerder van de haven stimuleert bedrijven om de lampen zoveel mogelijk naar de grond te richten. Omwille van de veiligheid van de medewerkers blijven er echter felle lampen nodig, bijvoorbeeld bij het laden en lossen van schepen.

Energieknooppunt

Uitbreiding van het industriegebied is vooralsnog niet nodig: van de elfhonderd hectare is nog ruim tweehonderd beschikbaar voor nieuwe bedrijven. Er komen vooral haven- en energie-gebonden bedrijven. De Eemshaven wordt dankzij alle windmolens op de Noordzee het energieknooppunt van Nederland.

Sombere toekomst

Ondanks dat blijven inwoners van Oudeschip bang dat uitbreiding er op termijn wel aan zit te komen: 'De windturbines komen nu al erg dichtbij. Als de bedrijvigheid nóg meer oprukt, wordt het ons te warm onder de voeten en moeten we misschien wel weg', zegt Van Dalen. 'Ik zie de toekomst somber in.'

Het nieuwe bestemmingsplan staat nog niet vast. Omwonenden en belanghebbenden kunnen nog een zienswijze indienen. Naar verwachting neemt de raad over anderhalf jaar een definitief besluit over het plan.

Lees ook:

Dorpen bij Eemshaven krijgen windcompensatie

Meer over dit onderwerp:
windmolens OUDESCHIP
Deel dit artikel:

Recent nieuws