Zeventig miljoen euro voor projecten in bevingsgebied

© FPS Jos Schuurman/Flickr Reynermedia cc
Een impuls voor de stad Appingedam, verkeersmaatregelen, ontwikkelingen in winkelcentra, dorpsvernieuwing en veel meer. In totaal krijgen 38 projecten in het bevingsgebied samen bijna zeventig miljoen euro uit het Nationaal Programma Groningen.
In het Nationaal Programma zit 1,15 miljard euro. Het geld is bedoeld voor een beter toekomstperspectief voor het aardbevingsgebied in Groningen.
Eerder dit jaar werd duidelijk dat er in 2019 maximaal vijftien miljoen euro beschikbaar is voor elke gemeente in het gebied en voor de provincie. Voor dat geld konden provincie en gemeenten plannen indienen. Een groot deel daarvan is nu toegekend.
De gemeenten die aanspraak maken op geld uit het Nationaal Programma Groningen zijn Groningen, Het Hogeland, Midden-Groningen, Loppersum, Appingedam, Delfzijl en Oldambt.

Appingedam in 2030

De gemeente Appingedam gebruikt de complete vijftien miljoen euro dit jaar voor een nieuwe stadsvisie. De stadsvisie moet een beeld geven van hoe de stad er in 2030 uit moet zien.
Zo wordt onder meer het terrein rondom de scholencampus anders ingericht, wordt het gebied rondom de voormalige strokartonfabriek De Eendracht ontwikkeld en wordt de oversteek van de Woldweg tussen Opwierde en Oling aangepakt.

Multifunctioneel centrum

In Ten Boer, Woltersum en Ten Post wordt het geld gestoken in dorpsvernieuwing. Zo'n tweederde van het geld dat de gemeente Groningen dit jaar krijgt, gaat naar Ten Post. De rest is voor dorpsvernieuwing in Woltersum en Ten Boer.
De plannen in Ten Post zijn het meest concreet. De gemeente en inwoners werken eraan om het dorpshuis, de school, kerken en de sportvereniging samen onder te brengen in een nieuw multifunctioneel centrum. Daar komt bij dat er geld wordt gestoken in verduurzaming van het dorp.

Molenberg

Delfzijl spreekt nog niet de volledige vijftien miljoen euro aan. De gemeente krijgt vooralsnog 10,5 miljoen euro voor gebiedsontwikkeling in een deel van het centrum. Dat is onder meer bedoeld voor de herontwikkeling van het gebied rondom theater De Molenberg.

Winkels bij elkaar brengen

In Het Hogeland kunnen de centrumplannen van Bedum, Winsum, Uithuizen en Uithuizermeeden uitgevoerd worden door het Nationaal Programma. Het is de bedoeling dat er kleine compacte centra ontstaan in de dorpen.
Zo worden in Winsum de winkels zo veel mogelijk bij elkaar gebracht in een compact centrum en wil men in Uithuizermeeden iets doen aan de rotte kiezen. Ook willen ze daar winkelpanden die al langer leegstaan ombouwen tot woonhuizen.

Rommelerven en schoolpleinen

De gemeente Loppersum krijgt geld voor een achttal relatief kleinere projecten. Die zijn samen goed voor in totaal 2,3 miljoen euro.
Loppersum steekt onder meer geld in het aanpakken van rommelerven en rotte kiezen in de gemeente. Ook vier schoolpleinen in de gemeente kunnen met het geld uit het Nationaal Programma verbeterd worden.
De gemeente investeert het geld daarnaast in initiatieven die vanuit de dorpen komen, zoals de bouw van een kas bij Ewsum en een beweegpark in Leermens.

Nog geen plannen

De gemeenten Midden-Groningen en Oldambt hebben nog geen plannen ingediend. Midden-Groningen doet dat naar verwachting komende maand. Oldambt werd als laatste toegevoegd aan het Nationaal Programma en volgt later dit jaar.
Het feit dat de twee gemeenten nog geen plannen hebben ingediend, heeft geen gevolgen voor hun aanspraak op het geld. Elke gemeente heeft in 2019 recht op vijftien miljoen euro.