Ministerie kiest voor 'onorthodoxe' aanpak tegen overlast Ter Apel

De ketenmariniers moeten helpen bij de aanpak van overlast bij Ter Apel
De ketenmariniers moeten helpen bij de aanpak van overlast bij Ter Apel © Jos Schuurman/FPS
Cor De Lange en Henk Wolthof zijn door het ministerie van Justitie en Veiligheid aangesteld als zogenaamde ketenmariniers in de strijd tegen overlast door asielzoekers in Ter Apel.
De twee zijn het aanspreekpunt voor alle partijen die betrokken zijn bij de aanpak van de overlast.
Het was een van de beloften die staatssecretaris Mark Harbers enkele weken geleden deed, tijdens een bezoek aan de gemeente Westerwolde.

Wie zijn het?

De Lange werkt als commissaris van politie en sectorhoofd bij de Afdeling Vreemdelingen, Identificatie en Mensenhandel (AVIM), Wolthof is unitmanager Noord bij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).
'Vanwege hun gezamenlijke kennis en ervaring kunnen zij een belangrijke bijdrage leveren aan het aanpakken van de overlast', stelt het ministerie. 'Een praktische regisseur met doorzettingsmacht', wordt de ketenmarinier genoemd.
Jur Verbeek is als landelijke ketenmarinier aangesteld en heeft de opdracht gekregen een gezamenlijke aanpak van overlast gevende asielzoekers voor te bereiden. Hij was jarenlang actief als stadsmarinier in Rotterdam.

'Geen nee accepteren'

'De mariniers krijgen de ruimte om op onorthodoxe wijze tot oplossingen te komen', zegt staatssecretaris Harbers. 'Ik heb de marinier daarom gevraagd geen 'nee' te accepteren zonder goed alternatief.'