Andere geldverdeling hoger onderwijs: 'Dit raakt de RUG hard'

De bekostiging van universiteiten en hogescholen moet volledig op de schop. Het huidige systeem zorgt voor te veel concurrentie en te weinig samenwerking. Dat stelt de commissie-Van Rijn, die in opdracht van het kabinet de bekostiging onderzocht.

De commissie stelt dat de huidige geldverdeling in het hoger onderwijs te veel is gebaseerd op het aantal studenten.

'Gesprekken over kosten en kwaliteit te vrijblijvend'

De commissie stelt ook vast dat het ontbreekt aan inzicht in de kosten van onderwijs en onderzoek. 'Zonder deze transparantie blijven discussies over kosten en kwaliteit in het hoger onderwijs te vrijblijvend. Een grondig kostenonderzoek is hard nodig.'

Geadviseerd wordt om 100 miljoen euro over te hevelen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) naar de universiteiten 'voor meer stabiliteit in de bekostiging van onderzoek'.

Meer geld voor techniek

Bestuursvoorzitter Henk Pijlman van de Hanzehogeschool in Groningen deed voorafgaand aan het advies al een pleidooi voor een beter bestedingssysteem. Ook riep hij op meer geld beschikbaar te stellen voor techniekstudies.

De commissie geeft nu gehoor aan de oproep van Pijlman. Uit het advies blijkt dat er meer geld naar bètastudies moet, omdat er niet genoeg studenten zijn voor de vele techniekbanen die bedrijven willen invullen. Dat gaat dan ten koste van alfa-, gamma- en medische opleidingen, die de RUG vooral aanbiedt.

We zijn de cijfers nog druk aan het bestuderen
Gernant Deekens - woordvoerder RUG

Gevolgen nog onbekend

Als de adviezen worden overgenomen, heeft de Rijksuniversiteit Groningen straks jaarlijks negen miljoen euro minder te besteden, stelt woordvoerder Gernant Deekens. 'Dit raakt ons hard'.

Wat de gevolgen zijn voor het onderwijs, is nog niet duidelijk. 'We zijn de cijfers nog druk aan het bestuderen. We maken nu de berekeningen.'

Aangeboden aan minister

De commissie heeft voor het onderzoek gesproken met vrijwel alle universiteiten en hogescholen, studentenverenigingen, medezeggenschap, docenten, onderzoekers en vakbonden. Het rapport is woensdag aangeboden aan onderwijsminister Ingrid van Engelshoven.

Lees ook:

- Hanzehogeschool-voorman waarschuwt voor verschraald onderwijsaanbod
- Hanze-voorman roept bedrijfsleven op: betaal mee aan techniekstudies

Meer over dit onderwerp:
Groningen-Stad universiteit GRONINGEN
Deel dit artikel:

Recent nieuws