'Lelylijn is pure noodzaak'

© RTV Noord
Een spoorlijn door de polder en Friesland, van Amsterdam naar Groningen, stond al eens op de agenda als 'Zuiderzeelijn'. Destijds afgeschoten, maar nu terug op de agenda dankzij de lobby van werkgeversvoorman Hans de Boer. De politiek is verdeeld over nut en noodzaak van de 'Lelylijn'. Wat vinden jullie, Beter Weters?

Arbeidsmarkt

Die écht snelle verbinding moet er komen. Er zijn een heleboel goeie redenen voor. Zijn ook al vaak genoemd. Daarom nog een paar minder vaak vermelde voordelen. Ten eerste: economie draait steeds meer om gekwalificeerde arbeidskrachten. Een echt snelle verbinding kan onze arbeidsmarkt verbinden met die van de Amsterdams regio. Kan de ene partner daar werken en de andere hier. Ook goed om de totaal overspannen woningmarkt van Amsterdam beetje te ontlasten.

Boom op de rails en Duitsland

Ten tweede: Groningen ligt van alle grotere steden van ons land het dichtst bij de grootste Noord Duitse steden. Dat voordeel verdwijnt weer door toenemende files op de route naar Bremen en Hamburg, het komt weer terug met een snelle treinverbinding. Ten derde: een tweede spoorroute naar het Noorden voorkomt dat de boel volledig op slot zit als er een boom over de rails ligt bij Zwolle. En een verbinding over spoor met Drachten is ook goed voor de die plaats en voor de vermindering van de drukte op de A7. Kortom: goeie besteding van aardgasbaten die er de komende jaren toch nog wel even zullen zijn.

Nieuw spoor nodig

Tijdwinst halen op bestaand spoor is beperkt. De tijdwinst tussen Groningen en de Randstad was de afgelopen drie decennia slechts ongeveer dertien minuten. Wil je noodzakelijke tijdwinst halen tussen het Noorden en de overvolle Randstad, dan moet je naar iets nieuws gaan. Een nieuwe lijn, zoals de Lelylijn van Groningen over Emmeloord via Heerenveen en Drachten is daartoe een mogelijkheid.

Grote behoefte

De minister heeft daarover wel haar bedenkingen. Drenthe is ook nog niet voor; je stimuleert Drachten in plaats van Assen. Groningen neemt nu uiteraard een gereserveerde positie in: dit houdt in dat er in het eerstkomende decennium nog geen goed onderbouwde plannen voor de Lelylijn komen. Dit is zeer jammer. Maar later? Een dichtbevolkt Nederland, onderdeel van het Europa tussen Brussel en Hamburg heeft gote behoefte aan een perfect ontsloten Noord Nederland.

Geen getreuzel meer

Ik moest even in mijn ogen wrijven of ik het goed zag. Ben ik als vastberaden socialist het nu eens met de kapitalistenbaas Hans de Boer? Daar gaan we natuurlijk geen gewoonte van maken. Waarschijnlijk wil hij deze lobby graag aanvoeren, maar laat dat maar over aan betrokken Groningers en Friezen. Want de tijd van getraineer en getreuzel door politici en machthebbers is nu wel voorbij.

Politek geboemel

De mensen uit de rest van het land verdienen het om snel naar het mooiste stuk van Nederland te reizen. En voor Groningers die weleens in het zuiden moeten zijn, is het ook fijn om snel weer thuis te komen. Er zijn weinig argumenten over om het niet te doen. Stop het politieke geboemel en ga in sneltreinvaart aan de slag!

Pure noodzaak

Het blijft hetzelfde liedje. Of het Zuiderzeelijn heet, of Lelylijn, waar het om gaat is: een spoorlijn die nu eindelijk zorgt voor een snelle verbinding van het Noorden met de Randstad. Hoe je het ook beziet, die lijn is gewoon pure noodzaak. Maar ja… Al zijn de economische belangen nog zo groot en is de vaststelling 'investeren in infrastructuur verdient zich altijd terug' nog zo waar, als het niet om of over het Westen gaat heeft het Noorden - of beter is meteen te zeggen: de regio - al snel het nakijken.

Geen illusies

Dat hebben de afgelopen jaren wel geleerd. We hoeven ons geen illusies te maken. Ook niet waar het voortschrijdend inzicht betreft. Het blijft voor velen, ook hier in het Noorden, moeilijk om ooit ingenomen standpunten te verruilen voor nieuwe.

Al veel te lang gewacht

Hoe je het noemt kan me niet zoveel schelen, maar sinds de eerste plannen ben ik al een groot voorstander van de Lelylijn/Zuiderzeelijn of hoe je het maar wilt noemen. Er is al veel te lang mee gewacht. Hij had er al kunnen en moeten liggen. Graag een snelle verbinding die gemakkelijk kan worden doorgetrokken naar de Duitsland en Denemarken.

Duurzaamheid en bereikbaarheid

Wat mooi als vanuit de Flevopolder er een verbinding komt die de Noordoostpolder, Friesland en Groningen op een veel snellere manier met het Westen verbindt. Niet vergeten dat afstand andersom momenteel alsnog veel langer wordt ervaren. Het is nog steeds veel te aantrekkelijk om deze route met de auto af te leggen. In het kader van duurzaamheid, bereikbaarheid en tijdswinst moeten de vele miljarden die het Rijk maar niet lukt om uit te geven in dit project worden gestopt. En anders nieuw geld op korte termijn reserveren.

Geen geld voor over

Ja we willen graag deze lijn, net als de Hanzelijn. Echter de landelijke politiek komt niet over de brug met de nodige financiën. Ook het bedrijfsleven wil heel graag,  maar ook daar heb ik niemand gehoord over een bijdrage. Jammer, een gemiste kans. Wellicht kunnen ze samen iets betekenen en zal het uiteindelijk ook lukken.

Niet meer zo lief

Maar nu blijkt maar weer, dat dit kabinet niets met het Noorden heeft en ook niet zal krijgen. Ze lopen overal voor weg. Misschien wordt het tijd voor een opstand en laat het noorden zich van een andere kant zien. Die is dan niet meer zo lief als nu.