Nieuw provinciebestuur gepresenteerd: 'Hier staat een trotse formateur' (update)

Maandagochtend werd de nieuwe coalitie gepresenteerd
Maandagochtend werd de nieuwe coalitie gepresenteerd © Martijn Folkers/RTV Noord
Verbinden, versterken en vernieuwen. Dat is de titel van het nieuwe coalitieakkoord in onze provincie. Het provinciebestuur bestaat uit GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, VVD, CDA en D66.
Het provinciebestuur wil sociaal, groen en progressief aan de slag, zo is de doelstelling. 

Trots

'Hier staat een hele trotse formateur', zegt Tom van der Lee. 'Trots op de onderhandelende partijen die erin zijn geslaagd om acht weken na de verkiezingen een akkoord te sluiten. Dit is het eerste akkoord van Nederland. En dat in een tijd waarin de politieke fragmentatie toeneemt.'
'Ik ben supertrots', vult kandidaat-gedeputeerde Nienke Homan (GroenLinks) aan. 'Dit is een sociaal, groen en progressief akkoord en we staan met partijen bij elkaar die oog hebben voor de toekomst van Groningen. En waar we ook heel trots op zijn, is dat er drie kandidaat-gedeputeerden man zijn en drie kandidaat-gedeputeerden vrouw.'
PvdA-kandidaat-gedeputeerde Tjeerd van Dekken is blij dat de PvdA na vier jaar aan de zijlijn te hebben gestaan weer meedoet.  'De Partij van de Arbeid is trots en dankbaar', zo laat hij weten.

Provinciebestuurders

De beoogd gedeputeerden zijn Nienke Homan (GroenLinks), Tjeerd van Dekken (PvdA), Henk Staghouwer (ChristenUnie), Mirjam Wulfse (VVD), Patrick Brouns (CDA) en Fleur Gräper-Van Koolwijk (D66).
Homan krijgt Energietransitie, klimaat, water, Nationaal Programma Groningen en het gebied Zuidoost-Groningen in haar portefeulle. Van Dekken mag aan de slag met leefbaarheid, gaswinning ondergrond, milieu, arbeidsmarkt en scholing, wonen welzijn en zorg, Blauwestad en het gebied Middenoost Groningen.
ChristenUnie-voorman Henk Staghouwer krijgt gaswinning bovengrond, landbouw en visserij, natuur en landschap, wadden en Waddenfonds, Internationalisering, gebied Noord Groningen in beheer. CDA-bestuurder Patrick Brouns mag verder met Economische Zaken, Financiën, toezicht gemeentefinanciën en gebied Centraal Groningen.
Mirjam Wulfse van VVD houdt zich bezig met ruimtelijke ordening, cultuur, dienstverlening, toerisme en recreatie en gebied West Groningen. Ook is ze het tweede aanspreekpunt voor het Nationaal Programma Groningen.
D66-voorvrouw Fleur Gräper gaat aan de slag met mobiliteit, kwaliteit Openbaar Bestuur, Europa, Personeel en Organisatie, Facilitaire Zaken, Sport en coördinerend gebiedsgedeputeerde. 

Bevingsdossier verspreid

Het gasdossier is ditmaal dus niet neergelegd bij één gedeputeerde, zoals in de vorige periode bij Eelco Eikenaar van de SP, maar onder verschillende namen.
'De onderwerpen zijn niet verdeeld omdat niemand het dossier wilde', zegt Staghouwer. 'Er is in deze club mensen echt een verantwoordelijkheidsbesef om het gasdossier naar een hoger plan te tillen. Met vier mensen willen we er heel hard aan trekken. Het is een verantwoordelijkheid voor het totaal van de collegepartijen, maar er zijn vier gedeputeerden verantwoordelijk voor.'

Dit verhaal is geüpdatet met de taakomschrijvingen van de gedeputeerden (hier overzichtelijk op rij) en de uitleg waarom vier gedeputeerden op het gasdossier zitten.