Dit is wat het provinciebestuur vier jaar lang wil doen in Groningen

Wat zijn de vijf belangrijkste zaken voor de provincie Groningen?
Wat zijn de vijf belangrijkste zaken voor de provincie Groningen? © Collage RTV Noord
Een tussentijdse evaluatie voor Groningen Airport Eelde, de mogelijkheid voor meer grote windmolens op land en geen ruimte voor uitbreiding van de intensieve veehouderij.
Dat en meer staat in het coalitieakkoord 2019-2023 van GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, VVD, CDA en D66. Het akkoord draagt de titel: Verbinden, versterken, vernieuwen.
Dit zijn de vijf opvallendste punten uit het coalitieakkoord:

1) Meer eenheid rondom de gaswinning

Een van de belangrijkste onderwerpen voor de provincie de komende vier jaar is de gaswinning en alles wat daarmee te maken heeft. Het nieuwe provinciebestuur wil dat er een versnelde uitvoering van schadeafhandeling en herstel komt. Het aanstaande bestuur schuwt 'onorthodoxe maatregelen' daarbij niet.
Het akkoord vermeldt verder dat bestuurlijke drukte en onnodige bureaucratie moeten worden weggenomen. Daarnaast willen de zes partijen nadrukkelijk aan de slag met het bevorderen van de bestuurlijke eenheid. Die eenheid wordt tot drie keer toe genoemd in het schrijven.
Vier gedeputeerden gaan zich er dan ook mee bezig houden. Twee met de winning, schadeafhandeling en versterking, twee met de 1,15 miljard euro die vrijkomt uit het compensatiefonds Nationaal Programma Groningen. ChristenUnie-gedeputeerde Henk Staghouwer moet er naast Commissaris van de Koning René Paas op toezien dat de bestuurlijke eenheid verbetert.

2) Windmolens ook buiten de huidige parken

Het coalitieakkoord houdt vast aan de norm om 855,5 MegaWatt aan windenergie op land te realiseren, zoals is afgesproken met het Rijk. Daarnaast wil het nieuwe bestuur meer ruimte creëren voor de komst van kleine windmolens tot vijftien meter hoog.
Daarnaast wil de provincie samen met gemeenten kijken of grote windmolens buiten de drie concentratiegebieden (Delfzijl, Eemshaven en langs de N33) geplaatst kunnen worden. Nieuwe, grote windmolens kunnen in een lijnopstelling tot een capaciteit van 75 MegaWatt worden geplaatst, zo vermeldt het akkoord.
Zonneparken worden bij voorkeur geplaatst op leegstaande bedrijventerreinen of boven op daken van gebouwen. Landbouwgronden worden niet uitgesloten, maar hebben geen voorkeur. Verder moeten windpark op zee worden uitgebreid van 10 GigaWatt tot 22,8 GigaWatt.

3) Werkgelegenheid

De provincie wil doorgaan met het ingezette beleid, waar de chemische sector, de agrarische sector, de zorg, energie, toerisme en recreatie en de circulaire economie als topsectoren worden gekenmerkt. Dat moet leiden tot meer bedrijvigheid, en uitmonden in meer werkgelegenheid.
Ook wil de provincie doorgaan met de uitvoering van het Akkoord van Westerlee; de samenwerking tussen de provincie, acht gemeenten, sociale partners en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dit om de aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt te verbeteren.

4) Groningen Airport Eelde evalueren

De provincie wil het investeringspakket voor de luchthaven volgens afspraak uitvoeren, maar wel onder de strikte voorwaarde dat de doelstellingen worden behaald. Zo mogen de budgetten niet worden overschreden.
Verder is in het akkoord te lezen: 'Een tussentijdse evaluatie moet duidelijk maken of er nog potentie is voor een realisatie van robuuste hub verbindingen en substantiële toename van het aantal zakelijke reizigers.'

5) Landbouw

Op landbouwgebied gaat de provincie voor verdere verduurzaming: meer biologische en natuurinclusieve landbouw.
De ruimte voor intensieve veehouderijen wordt nog meer beperkt. Bij voorkeur ziet het provinciebestuur de intensieve veehouderijen veranderen in biologische bedrijven. Uitbreiding naar een boerderij van meer dan twee hectare, moet het aantal dieren afnemen en het dierenwelzijn meetbaar toenemen.