Nieuwe petgaten in het Zuidelijk Westerkwartier

Door het graven van petgaten moet de groene glazenmaker zich meer in het gebied laten zien.
Door het graven van petgaten moet de groene glazenmaker zich meer in het gebied laten zien. © Het Groninger Landschap
Landschapsbeheer Groningen heeft van de provincie een subsidie van 1,3 miljoen euro gekregen om nieuwe petgaten te graven en de houtsingels in het Zuidelijk Westerkwartier te verbeteren.
De werkzaamheden die drie jaar gaan duren worden uitgevoerd in samenwerking met het Groninger Landschap en Collectief Groningen West.

Dichtgeslibd

Volgens Oebele Elverdink zijn de bestaande petgaten in de Lettelberter Petten in de loop der jaren dichtgeslibd en is een deel van de kenmerkende houtsingels in het gebied verdwenen of er slecht aan toe. 'De petgaten weer open graven willen we niet, omdat zich daarin nieuwe natuur heeft ontwikkeld die we graag willen behouden', zegt Elverdink.
Hij hoopt dat onder meer de krabbenscheer zich vestigt in de nieuwe petgaten. Daar profiteert vooral de libellensoort groene glazenmaker dan weer van. De twaalf nieuwe petgaten worden gegraven naast de dichtgeslibde gaten.

Houtsingels

Naast het graven van petgaten wordt ook een deel van de voor het Zuidelijk Westerkwartier kenmerkende houtsingels aangepakt. Volgens Elverdink is in de laatste jaren zo'n tien procent van de singels verdwenen en is nog eens dertig procent er niet al te best aan toe.
De werkzaamheden beginnen komend najaar en gaan drie jaar duren. Ze worden uitgevoerd samen met het Groninger Landschap en Collectief Groningen West.