Raad van State blokkeert sloop karakteristieke schuren Bedum: eerst maar eens café proberen

Een typisch kenmerk van een karakteristieke schuur
Een typisch kenmerk van een karakteristieke schuur © Jos Schuurman/FPS (archief)
Voordat karakteristieke, agrarische schuren en stallen gesloopt mogen worden in Bedum, moeten de eigenaren eerst kijken naar andere invullingen van de ruimte.
Dat bepaalt de Raad van State dinsdag in een spoeduitspraak. Het gaat om elf schuren die eerst in de gemeente Bedum en nu in gemeente Het Hogeland staan.

Provincie: maak er een café van

De provincie Groningen wil de cultuur-historische schuren behouden door in gesprek met de eigenaar te gaan. De provincie ziet andere invullingen voor de panden zitten, zoals bijvoorbeeld een bed & breakfast, café-restaurant of zelfs een kerk.

Het Hogeland: boer mag zelf bepalen

Het Hogeland vindt dat de boer zelf moet bepalen wat hij met zijn bedrijfsgebouwen wil doen. Als hij op dezelfde plek een nieuwe moderne loods wil bouwen moet hij dat zelf weten, meent de gemeente.

Provincie krijgt gelijk

De provincie heeft nu dus gelijk gekregen van de Raad van State om die sloopregeling voorlopig in de ijskast te zetten. Het hoogste bestuursorgaan wil later in een bodemzaak nader onderzoek naar de plannen doen. Om te voorkomen dat er intussen schuren worden gesloopt, houdt de Raad vooralsnog aan dat er eerst over andere bestemmingen moet worden gedacht. Precies zoals de provincie voor ogen heeft dus.
De bodemzaak en de uitspraak daarin volgen later dit jaar. Overigens bestaan er op dit moment geen concrete plannen om de schuren te slopen.