Waterschappen inspecteren kades, sluizen en gemalen na aardbeving

De zeesluis in Farmsum
De zeesluis in Farmsum © RTV Noord
Waterschap Noorderzijlvest in Groningen voert woensdag inspecties uit aan kades en kustwerken, zoals gemalen en sluizen. Dit gebeurt na de aardbeving van woensdagochtend bij Westerwijtwerd.
Het waterschap is alert op eventuele schade aan dijken en kades, omdat deze 'van belang zijn voor de veiligheid van onze inwoners'

Update

: Inmiddels is bekend dat er geen schades zijn gevonden.

Calamiteitenorganisatie

Bij een aardbeving met een kracht boven 3.0 wordt bij het waterschap de 'calamiteitenorganisatie' opgestart.
Een inspectieploeg is inmiddels al aan de slag gegaan in het gebied van Noorderzijlvest, dat ligt in het noorden en westen van de provincie Groningen, in de kop van Drenthe en in het Friese deel van het Lauwersmeergebied.

Geen bijzonderheden Hunze en Aa's

Waterschap Hunze en Aa's meldt geen bijzonderheden te hebben aangetroffen als gevolg van de aardbeving bij Westerwijtwerd.
Het waterschap heeft een aantal waterkeringen en kustwerken gecontroleerd: de Groevesluis bij Appingedam en de onderleider van het afwateringskanaal bij Delfzijl/Farmsum. Daarnaast zijn de dijkdoorgangen in Delfzijl gecontroleerd.

Wegen en bruggen

Ook de provincie Groningen is met een team van vijf tot tien medewerkers bezig met inspecties. Deze ploeg controleert of er schade is aan wegen, bruggen en kunstwerken.
Update: Waterschap Noorderzijlvest laat weten dat er geen schades gevonden zijn. Dat is meegenomen in dit artikel.