Groningen onderzoekt of studenten bij bijstandsgerechtigden kunnen wonen

Het gemeentebestuur staat positief tegenover een experiment met het onderbrengen van studenten bij bijstandsgerechtigden. De invoering van de proef gaat onderzocht worden.

De bijstandsgerechtigden worden met de extra inkomsten niet gekort op hun uitkering. Als het onderzoek een positieve conclusie kent, wordt het experiment naar alle waarschijnlijkheid nog voor september ingevoerd.

Op bezoek in Leiden

Het plan komt uit de koker van de PvdA. De coalitiepartij had een vergelijkbaar experiment in Leiden gezien. De partij stelt dat Groningen zo'n 9000 bijstandsgerechtigden heeft. Het experiment zou daardoor een oplossing kunnen zijn voor de krappe woningmarkt onder studenten.

Alleen in piekperiode 

Het gemeentebestuur staat in eerste aanleg dus positief tegenover het plan. Wel denkt burgemeester Peter den Oudsten dat het experiment voor een bepaalde periode moet worden ingevoerd, namelijk aan het begin van het nieuwe studiejaar. De ervaring leert dat tijdens die periode veel internationale studenten geen onderdak kunnen vinden.

'Een dergelijk experiment geeft mensen in de bijstand meer financiële ruimte en stelt mensen in staat om bij te dragen aan het praktische knelpunt rondom studentenhuisvesting', aldus de burgemeester in een brief aan de raad.

Lees ook:

- PvdA in Stad wil studenten onderbrengen bij bijstandsgerechtigden
Stad verwacht komend studiejaar in elk geval 500 extra internationale studenten
 

Meer over dit onderwerp:
Groningen-Stad studenten GRONINGEN
Deel dit artikel:

Recent nieuws