Gasdossier opgeknipt: 'Zwaktebod'

Het nieuwe provinciebestuur presenteerde zich, in de week dat een grote beving zorgt voor nog meer aardgasellende. Het gasdossier blijkt bestuurlijk verdeeld tussen vier gedeputeerden. Wat vinden jullie daarvan, Beter Weters?

Zwaktebod

'De opgaven voor dit nieuwe bestuur?' Eens en voor altijd een einde maken aan alle gedoe rond de aardbevingen! Nu wordt het verdeeld over maar liefst vier gedeputeerden. Écht vertrouwenwekkend: dit biedt duidelijk uitkomsten die eerder kennelijk niet gevonden konden worden... Wat een zwaktebod! Één gedeputeerde, en dan alleen voor de aardbevingsproblematiek, dát zou wellicht zoden aan de dijk gezet hebben. Maar dit broddelwerk; iedereen een beetje?

Verdeeldheid

Ik hoop dat het niet waar is, maar deze opzet laat eerder verdeeldheid dan eensgezindheid zien. 'Verbinden': modewoord!; 'Verstevigen': o?; 'Vernieuwen': was dat maar waar! Ik zie het in dat akkoord niet spetterend eruit springen. Vanzelfsprekend is er meer dan enkel die aardbevingen, maar het is helaas wel het onderwerp waar alles om draait in deze provincie. Dan verdient het ook álle aandacht.

Allemaal verantwoordelijk

Ik ben wel eens naïef en dat vind ik ook wel een prettige eigenschap. Ik ga uit van de positieve insteek. Ik denk dat het college wil aangeven zich in zijn geheel verantwoordelijk te weten voor het aardbevingsdossier. Het is ook een dossier waar sterk op wordt gelet en dus zal afstemming daarbij enorm belangrijk zijn. Het zal dus vaak op de agenda moeten staan.

Wijsheid

De klap van gisteren (3,4 op schaal van Richter in Westerwijtwerd) zorgt ervoor dat Paas zijn mensen waarschijnlijk zeer rap bij elkaar heeft gehaald om te zien wie welke reactie zou moeten geven en hoe hierop gereageerd moet worden naar inwoners en Den Haag. In medeleven kun je ook niet wonen, maar ik leef zeer mee met degenen die opnieuw door een aardbeving zijn getroffen. Ik wens Gedeputeerde Staten gezamenlijk veel wijsheid.

Ouderwetse machtspolitiek

Het is makkelijk prijsschieten op dit akkoord. Het is van alles wat en dus eigenlijk net niets. Wat mij vooral opvalt, is dat het heel erg politiek is. Het nieuwe provinciebestuur lijkt de mening en zeggenschap van mensen maar lastig te vinden en kiest vooral voor een grote doorzettingsmacht voor zichzelf. Zo zijn Groningers nog wat herindelingen, megastallen en windmolens in de maag te splitsen. Ouderwetse machtspolitiek aan het Martinikerkhof. Met 
bijbehorende partijen en gezichten.

Babbelen en borrelen

Wat alle gasellende betreft, lijkt het er vooral op dat ze de verhoudingen met Shell en Den Haag willen herstellen. De strijdbaarheid van SP'er Eikenaar is ingeruild voor een 'constructieve houding' van een hele reeks aan politici. Constructief lijkt ook in dit geval politiek synoniem voor babbelen en borrelen. Want die band met machtigere partijen is alleen maar te herstellen door lief te knikken en op het juiste moment te buigen. Het enige wat daarmee veilig wordt zijn de politieke carrières van betrokkenen.

Schaamte Baudet-kiezers

De kiezer is primair verantwoordelijk voor het feit dat Groningen (voor zover ik me kan heugen) nog nooit zo'n breed college van GS gehad heeft. Of die kiezer zichzelf en ons allen hiermee een groot plezier gedaan heeft, zal de toekomst leren. Wél verwacht ik dat iedereen die gewekt is door de forse aardbeving en eerder Baudet gestemd heeft (die volop door wil met de gaswinning) zich alsnog doodschaamt.

Sterke keuze

Dit nieuwe college gaat het niet makkelijk krijgen: op meerdere fronten liggen, naast het drama van de effecten van de gaswinning, bedreigingen (en sociale en financiële problemen) op de loer. En juist waar het vertrouwen in de overheid zo onder spanning is komen te staan lijkt mij een verdeling van de pijn over alle partijen een verstandige, zelfs een sterke keuze! Want de effecten komen ook op elk beleidsterrein (dus bij de verantwoordelijke gedeputeerde) in beeld.

PS: de trein

Van dit college verwacht ik geen perfectie, wel ambitie. In dat licht bezien ben ik van mening dat gekozen had moeten worden voor extra ontsluiting via Hanze- of Lelylijn, met kortere reistijd én een snelle treinverbinding naar Duitsland en de Baltische Staten. Bij Hamburg linksaf...

Geen lef

Het gasdossier was tijdens de onderhandelingen blijkbaar een hete aardappel, die na veel heen en weer geschuif terecht is gekomen bij vier gedeputeerden. Heel zwak is naar mijn mening dat geen van de partijen blijkbaar het lef heeft verantwoordelijk te zijn voor dit dossier. Iedereen is blijkbaar bang om op dit dossier te worden afgebrand.

Beloftes gebroken

Nu zullen deze bestuurders tegen elkaar worden uitgespeeld door Den Haag, wat hen daar wel goed uitkomt na de aardbeving deze week. Dan is het wel zaak controle te houden op dit dossier en dat gaat met vier kapiteins op het schip nooit lukken. Wat verder opvalt, is dat zowel VVD als PvdA de eerste verkiezingsbelofte al heeft gebroken, namelijk géén windmolens op land. Ach, het pluche is blijkbaar belangrijker.

Goeie zaak

Het idee dat er één supergedeputeerde op het aardgasdossier zou kunnen komen, is in mijn ogen naïef. Wat mij betreft, is het dan ook een goede zaak dat de schade én het herstel de verantwoordelijkheid is geworden van bijna het gehele college. Maar dat kan alleen werken als er ook echt samengewerkt wordt. De wens daartoe straalt deze coalitie wel uit.

Veel succes

Ik geef ze dan ook graag het voordeel van de twijfel, want uiteraard is die twijfel er ook. Het recente onderzoek van RTV Noord leverde een onthutsend beeld op over de bestuurskracht, of beter gezegd het ontbreken daarvan. Aan deze club de uitdaging om dat beeld te keren. Daarbij wens ik ze veel succes!

Pot met miljarden

Met vier gedeputeerden het gasdossier aansturen kan een zeer goede keuze zijn; 'met zijn allen de schouders er onder!' Belangrijk is dan wel met andere betrokken besturen (Rijk) en instellingen een zeer grote pot vol geld te genereren, waarmee men vooruit kan. Miljarden. Dit om mede een zeer fors - ik meen ook zeer fors - herstelprogramma uit te doen zetten en te doen uitvoeren. Dit is absoluut noodzakelijk.

Tranendal?

Het is nu of nooit. Genereert men met het Rijk geen fors herstelbudget, dan kan het opknippen onder vier gedeputeerden zomaar verworden tot een tranendal. Ambtenaren trekken zich dan terug op eigen kleine, vaste honkjes. En... de getroffen Groningers zeulen zich van het kastje naar de muur. Waar ze dan vervolgens weer met de kop tegen aan lopen. Dit kan niet! Dit mag niet.