Schip De Noordster vaart zich vast bij Noordpolderzijl: 'Baggeren a.u.b.'

Het komt niet helemaal als een verrassing dat het schip De Noordster zichzelf vast heeft gevaren. De tocht naar Noordpolderzijl is namelijk niet zonder risico. Het is al jaren een probleem dat de haven dicht slibt.
Er staat een harde wind en de golven klotsen tegen de boeg. Maar Schipper Theodoor de Jonge is vastberaden. Hij wil graag het schip aanleggen in de thuishaven: Noordpolderzijl. Onlangs is er weer gebaggerd door Waterschap Noorderzijlvest. Het is maar de vraag of dat voldoende is geweest om de nauwe toegang tot de haven weer bereikbaar te maken.

Wadlopers

Het is een drie uur durende tocht vanuit Lauwersoog naar Noordpolderzijl. Daar ligt het schip aangemeerd in de haven. Vanuit Lauwersoog brengen ze regelmatig wadlopers richting Rottumeroog.
'Het zou mooi zijn als we dit vanuit Noordpolderzijl kunnen doen. Dat maakt de vaartocht behoorlijk korter. Het zou een mooie stille plek zijn, om tochten vanuit te organiseren', vertelt De Jonge.
Theodoor de Jonge.
De Jonge is opgegroeid met het wad. Hij heeft het bedrijf samen met vrienden en familie van zijn vader overgenomen. 'Vroeger waren de tochten vanuit Noordpolderzijl. Toen was de geul zelfs zo breed dat je er rondvaarttochten kon organiseren'.

Onverwacht overnachten

Na 2,5 uur wordt de vaargeul bereikt die naar de haven leidt en begint het spannende ondiepe stuk. Even later is te horen aan de motor dat het schip zich vast heeft gevaren. Het is te ondiep en de harde wind gooit roet in het eten. Ook is het al schemerig waardoor de smalle stokken die de route aangeven, lastig te zien zijn.
Mede-schipper Laurent Pietens reageert gelaten op de situatie. 'Tja, dit kan gebeuren hé. Dit is nou het wad. Soms moet je hier onverwacht overnachten'.
De Jonge benadrukt dat dit het probleem goed uitbeeldt en hij heeft wel wat ideeën over mogelijk oplossingen: 'Beter baggeren, zorgen voor meer vaarbewegingen waardoor het slib wordt losgewoeld en het beter afstellen van het aanwezige gemaal waardoor de haven op het juiste moment doorgespoeld wordt'. Ook zou de route volgens hem met duidelijkere stokken aangegeven kunnen worden.
De haven van Noordpolderzijl.
De gemeente Het Hogeland en Waterschap Noorderzijlvest laten weten dat het probleem de aandacht heeft. Maar dat door het veranderende klimaat, toenemende kosten en natuurwetgeving het niet meer mogelijk is op dezelfde wijze onderhoud te plegen als vroeger.

Spoelzee

Daarnaast onderzoekt het waterschap ook alternatieven om een structurele oplossing voor het dichtslibben te vinden. Zo wordt er op dit moment een studie uitgevoerd naar de effecten en haalbaarheid van een spoelzee. Een constructie die ervoor moet zorgen dat de geul doorgespoeld kan worden en op diepte gebracht kan worden.
Schipper de Jonge heeft samen met een aantal andere wadliefhebbers een manifest aangeboden aan de gemeente en het Waterschap. Daarin roepen ze op tot samenwerking voor een betere oplossing van het slib probleem.
Bij eb is goed te zien dat het schip is vast gevaren.
Inmiddels heeft De Jonge geprobeerd het schip los te krijgen. Maar na een uur is er nog geen beweging in het schip te krijgen en zakt de waterstand. Er wordt besloten om te overnachten en bij een nieuwe hoge waterstand het schip weer los te varen.
Uiteindelijk lukt het de bemanning pas de volgende avond het schip weer los te varen.