Nieuwe kwelder bij Delfzijl ingezaaid met zeekraal

Onderzoekers van de Wageningen Universiteit en EcoShape hebben maandag zeekraal gezaaid op een nieuwe kwelder bij de haven van Delfzijl. Het gaat om een proef waarin wordt gekeken of zeekraal kan bijdragen aan landaanwinning en kustbescherming.
Het zeekraalzaad is gezaaid in verschillende buitendijkse proefvakken van enkele hectares. In de proefvakken zijn zand en klei in verschillende verhoudingen gemengd. Doel daarvan is te kijken op welke ondergrond de zeekraal het best gedijt.

Pionieren

'We zijn hier aan het pionieren', zegt onderzoeksleider Martin Baptist. 'Hier was niks, dus we beginnen vanaf nul. We gebruiken zeekraal, want dat is vaak het eerste plantje wat zich nestelt op zo'n nieuwe kwelder.'
'Als de kwelder bij storm of hoog water overstroomt blijft er na afloop zand en allerlei aangespoeld materiaal achter tussen de plantjes. Dat zorgt er dan weer voor dat de kwelder groeit.'
Onderzoekers van de Wageningen Universiteit zaaien zeekraal (foto: Jan Been/RTV Noord)

Kustbescherming

Volgens Baptist zijn kwelders belangrijk voor de kustbescherming. Baptist: 'Bij storm breken ze de golven en daardoor krijgen de dijken het minder zwaar te verduren. Dat scheelt onder meer in de kosten van het onderhoud en hoef je misschien minder hoge dijken aan te leggen.'

Klimaatverandering

De proef bij Delfzijl heeft volgens Baptist ook te maken met de klimaatverandering en de daarmee samenhangende zeespiegelstijging. Baptist: 'Er is veel aandacht voor dit thema en als deze proef slaagt, hopen we deze zeekraalmethode wereldwijd te kunnen toepassen in strijd tegen de zeespiegelstijging.'