Geen Statenbreed signaal na beving Westerwijtwerd: 'Bedroevend wat hier op tafel ligt'

© Elwin Baas/RTV Noord
Een meerderheid in Provinciale Staten wil dat er een veel snellere afbouw van de gaswinning komt en dat de herstel- en versterkingsoperatie wordt opgestart.
Dat signaal moet het nieuwe provinciebestuur (opnieuw) onder de aandacht brengen bij minister Eric Wiebes (VVD).

'Motie voor de bühne'

Vijf partijen vinden de genoemde voorstellen niet verstrekkend genoeg. Volgens de SP, Groninger Belang, PVV, Forum voor Democratie en de Partij voor de Dieren is de motie te slap, niet concreet genoeg en is het een motie 'voor de bühne'.
'De indieners van de motie geven aan: genoeg is genoeg', schetst Statenlid Petra Blink (Groninger Belang). 'Maar dat vinden we niet echt terug in deze motie. Het zit heel veel Groningers tot hier. De Groninger verwacht een stevig signaal van deze provincie, en dan vind ik het bedroevend wat hier op tafel ligt. Deze motie is eigenlijk inhoudsloos, een slap aftreksel van wat er eigenlijk had moeten staan.'

Signaal naar Den Haag

Volgens GroenLinks, Partij van de Arbeid, VVD, ChristenUnie, D66, CDA, 50 Plus en de Partij voor het Noorden kan deze motie een signaal afgeven naar Den Haag.
'Er is een keiharde noodzaak tot actie', schetst GroenLinks-fractieleider Hendri Meendering.
'De maat is vol, er is een veel snellere afbouw nodig van de gaswinning dan het voorgestelde scenario. We moeten met z'n allen aan de slag. Niet stoppen met onderzoeken en uitwerken van de nadere plannen en modellen. Het is tijd voor onorthodoxe maatregelen.'
Er wordt geen zekerheid geboden, er zitten geen doelstellingen in, het is veel te weinig, eigenlijk helemaal niks
Bart van der Werf - FvD

FvD steunt motie niet

Nieuwkomer Forum voor Democratie vraagt zich af wat deze motie moet toevoegen. 'Wij hebben erover nagedacht dit te steunen, maar kunnen dit niet', zegt fractievoorzitter Bart van der Werf.
'Er is de juiste constatering gemaakt dat Groningers in grote onzekerheid leven. Maar doet deze motie daar iets aan? Nee, het is een boterzachte motie. Er wordt geen zekerheid geboden, er zitten geen doelstellingen in, het is veel te weinig, eigenlijk helemaal niks. Er wordt gesproken over 'onorthodoxe maatregelen'. Maar wat zijn dat dan? Komt er een revolutie? Moeten Groningers met fakkels naar Den Haag?'

SP mist zaken in motie

Ook de SP ziet niets in de motie. 'De aanpak van de versterking is failliet', legt Jan Hein Mastenbroek uit. 'Het hele proces staat al heel lang stil. De huidige versterkingsaanpak is geheel verkeerd. Het is tijd voor een versterkingsaanpak zonder de NAM, met één uitvoeringsorganisatie, gebiedsgericht en menselijk. Niet gehinderd door geld en aanbestedingsproblemen.'
Mastenbroek geeft aan dat al deze zaken niet terugkomen in de motie.

Wel aangenomen

Desalniettemin wordt het voorstel aangenomen en voeren de nieuwe leden van Provinciale Staten de druk op.
Er moet wat gebeuren in Groningen, en snel een beetje.