Provincie heeft goede hoop op extra geld voor uitbreiding Groninger spoor

De provincie Groningen gaat met de andere betrokken partijen in gesprek hoe het budget voor Groningen Spoorzone verhoogd kan worden.

De uitbreiding aan het Groninger spoor valt door toenemende bouwkosten 26 miljoen euro duurder uit dan begroot.

Verdeling

De provincie is hoofdverantwoordelijk voor het project en zou in het slechtste geval de volledige 26 miljoen voor haar rekening moeten nemen om het project niet spaak te laten lopen.

De provincie is voor 173,9 miljoen euro verantwoordelijk en haalt daarbij 165,6 miljoen euro uit de pot Regiospecifiek Pakket, als compensatie voor het niet-doorgaan van de Zuiderzeelijn.
De andere partijen, de gemeente Groningen, de regio Groningen-Assen, het OV-bureau, ProRail, de NS en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, leggen gezamenlijk 116,6 miljoen euro op tafel. Het bedrag kan voor de provincie dus oplopen, maar het provinciebestuur hoopt op de coulance van de andere partijen.

Provincie is 'risicodrager'

'We zijn samen verantwoordelijk voor het project', stelt Gräper. 'Maar we zijn wel risicodrager. We hebben er allemaal belang bij dat dit gerealiseerd gaat worden. De andere partijen zien ook in dat de polsstok bij ons niet oneindig lang is.'

Dat de uitbreiding aan het Groninger spoor en het hoofdstation duurder gaat uitvallen is voor het provinciebestuur geen verrassing.

'We zagen het al een beetje aankomen, omdat het spoorcontract ook tegenviel', vervolgt Gräper.

'De spoormarkt is een gespannen markt met veel investeringen. De markt drijft de prijs op, iedereen die zijn huis wil verbouwen weet dat, maar we merken dat nu ook bij grote infrastructurele projecten.'

Afbeelding

Financiële bijdrage

De provincie hoopt van de gemeente Groningen, de regio Groningen-Assen, het OV-bureau, ProRail, de NS en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat halverwege juni duidelijkheid te hebben of en zo ja, hoeveel ze allemaal willen bijdragen aan die extra 26 miljoen euro.

'Als het geld niet op tafel komt, kunnen we het project niet aanbesteden', stelt Gräper. 'Dat zou een zwaar gemis zijn voor de Stad. Iedereen is zich daar bewust van en wil dat voorkomen, dus we hebben goede hoop dat dit gaat lukken.'

Oktober

Mocht de extra 26 miljoen wel op tafel komen, dan is de verwachting dat de megaklus in oktober wordt aanbesteed.

Lees ook:

- Uitbreiding aan Groninger spoor valt 26 miljoen duurder uit
- Aannemer Strukton Civiel gaat verbouwing station Groningen uitvoeren
- Lees alles over de verbouwing van Hoofdstation Groningen

Deel dit artikel:

Recent nieuws