Instellingen

Vier directeuren van school in Leek naar huis gestuurd

De Lindenborg in Leek
De Lindenborg in Leek © rsgdeborgen.nl
De directie van scholengemeenschap De Borgen in Leek heeft vier afdelingsdirecteuren van De Lindenborg naar huis gestuurd.
De vier zijn sinds begin deze maand 'vrijgesteld van arbeid' en inmiddels vervangen door een interim-directeur.
De Lindenborg is de havo-atheneum-gymnasium-afdeling van de scholengemeenschap.

Klachten over aansturing

De ingreep van de directie is gedaan na een extern onderzoek naar het functioneren van de vier afdelingsdirecteuren. Dat onderzoek werd ingesteld door het bestuur en de hoofddirectie van de scholengemeenschap na klachten van verschillende medewerkers over de aansturing van een nieuwe organisatiestructuur bij De Lindenborg.

Docenten meer verantwoordelijkheid

De scholengemeenschap wil dat de docenten van De Lindenborg meer verantwoordelijkheid krijgen bij het begeleiden van de leerlingen. Volgens de directie blijkt uit het onderzoek dat de vier afdelingsdirecteuren onvoldoende in staat zijn om die verandering door te voeren en te begeleiden. De interim-directeur heeft de opdracht gekregen dit proces op zich te nemen.

Gesprekken

De vier afdelingshoofden zitten voorlopig thuis. Volgens een woordvoerder van de hoofddirecteur van De Borgen worden gesprekken met de vier gevoerd. Over de inhoud daarvan worden geen mededelingen gedaan.

Verontwaardiging

Verschillende ouders van leerlingen van De Lindenborg hebben hun verontwaardiging over de gang van zaken per mail aan RTV Noord laten blijken. Vooral het feit dat ze het nieuws op het intranet van De Borgen moesten lezen en niet rechtstreeks per mail zijn geïnformeerd, steekt de ouders.

Intranet

Trijnie van Wijk, die namens de directie van De Borgen het woord voert, betreurt deze gang van zaken. 'Wij hebben de mededeling op intranet gezet in de veronderstelling dat iedereen dat zou lezen, maar dat is blijkbaar niet gebeurd. We gaan de ouders nu alsnog per mail informeren.'