Instellingen

Midden-Groningen twijfelt over deelname aan wietproef van kabinet

© John Meijers
De gemeente Midden-Groningen twijfelt of het zich aanmeldt voor het experiment van het kabinet om de legale teelt van wiet mogelijk te maken.
Midden-Groningen wil meedoen, op voorwaarde dat de opzet op een aantal punten wordt gewijzigd. Burgemeester Adriaan Hoogendoorn is sceptisch, als de opzet blijft zoals het nu is.

Wat zijn de bezwaren?

Een van de bezwaren die de gemeente heeft, is dat er in de ogen van Midden-Groningen nog niet genoeg onderzoek is gedaan naar de variatie in aanbod van soorten wiet en de kwaliteit en prijs van de softdrugs die binnen de proef geproduceerd gaan worden.
'Van de coffeeshophouders vernemen we dat de kwaliteit van de staatswiet niet kan tippen aan de kwaliteit die ze nu leveren', zegt Hoogendoorn. 'Mogelijk wordt de prijs ook hoger. Daardoor is men bang dat er een vlucht komt naar straathandel, waardoor ze hun bestaansrecht verliezen.'

Wat moet de proef aantonen?

Het kabinet wil met het experiment onderzoeken of en hoe op kwaliteit gecontroleerde wiet aan coffeeshops kan worden geleverd. Zonder dat dit verboden is en door in kaart te brengen wat de effecten zijn.

Deelname

De gemeente Midden-Groningen heeft in juli 2018 per brief aan de minister van Justitie haar belangstelling kenbaar gemaakt voor deelname aan het experiment. Het Rijk wil nu graag dat de aanmelding officieel wordt. Maar Hoogendoorn twijfelt dus nog.
'Landelijk zijn veel gemeenten sceptisch over de spelregels en randvoorwaarden. Daarom hebben we ons onder voorbehoud aangemeld, waarbij we wel bepleiten om de spelregels te wijzigen. Maar die kans acht ik niet zo groot.'

Besluit op 13 juni

Op 13 juni gaat burgemeester Hoogendoorn in gesprek met de raad en belanghebbenden over de beslissing om mee te doen of niet. Daarna neemt de burgemeester een definitief besluit.