Wiebes: 'Snellere afbouw gaswinning zal niet makkelijk worden' (update)

Wiebes bij aankomst in Westerwijtwerd vorige week
Wiebes bij aankomst in Westerwijtwerd vorige week © ProNews
Minister Eric Wiebes hoopt 'zover mogelijk te komen' als het gaat om snellere afbouw van de gaswinning, zoals het Staatstoezicht op de Mijnen dinsdag adviseerde. Susan Top van het Groninger Gasberaad toont zich kritisch over dat advies.
De toezichthouder roept na de aardbeving in Westerwijtwerd vorige week op om over te gaan tot een crisisaanpak en het sneller terugdringen van de gaswinning.
'Dat is een enorme uitdaging en dat zal niet makkelijk worden', aldus de minister van Economische Zaken en Klimaat.
'We lopen met de afbouw van de gaswinning al voor op schema en kijken op dit moment al naar extra aanvullende maatregelen om de gaswinning nog sneller te laten dalen.'

Leveringszekerheid

'Het heeft natuurlijk ook serieuze consequenties, zoals het SodM zelf ook aangeeft.
Half juni moet ik een concept-vaststellingsbesluit opleveren. Rond dat moment zal ik ook aangeven hoe ver we kunnen komen met het verder terugdringen van de gaswinning.'
Volgens Wiebes betekent een snellere afbouw dat het winningsniveau onder de grens van leveringszekerheid komt te zitten.
Er moet een afweging gemaakt worden tussen de risico's van het loslaten van de leveringszekerheid en de impact van de gaswinning in Groningen
Eric Wiebes - Minister Economische Zaken
'Dat betekent dat er een afweging moet worden gemaakt tussen de risico's die verbonden zijn aan het loslaten van de leveringszekerheid en de impact van de gaswinning in Groningen.'

Versnellingspakket

Naast het 'afbouwadvies' kwam het SodM ook met de boodschap dat het tempo bij schadeafhandeling en versterking omhoog moet. Wiebes geeft aan dat half juni een versnellingspakket klaar is, gemaakt in samenspraak met de regio.
'Dit advies van het SodM sluit goed aan op de maatregelen die wij op dit moment bespreken.'

Paas: 'Steun in de rug'

Commissaris van de Koning René Paas beschouwt het SodM-advies als 'een geweldige steun in de rug'
'Want we ergeren ons groen en geel aan de sloomheid van dat proces. Hoe lang je moet wachten tot de schade is afgehandeld of duidelijkheid krijgt over de versterking van je huis. En ook de gaswinning is liever vandaag dan morgen beëindigd. Daarbij helpt het om dit probleem als crisis te behandelen.'

Maatregelen bespreken

Paas gaat woensdag om tafel met de betrokken ministers om over concrete maatregelen te praten. Het versneld afbouwen van de gaswinning noemt hij alvast 'heel realistisch'.
'Het is nooit snel genoeg, maar als je harder je best doet, kun je het nog sneller beëindigen.'
Ik vraag me af of de NCG die rol aankan
Susan Top - Groninger Gasberaad

Gasberaad: 'Nu of nooit'

Namens het Groninger Gasberaad reageert Susan Top enigszins sceptisch op het advies.
'Dit advies kan boven op de metershoge stapel. Tegelijk denk ik dat we nu wel op een moment zitten dat het echt moet. Het is nu of nooit, maar ik vrees dat ik dat vaker heb gezegd. Ook dit advies geeft aan dat de aanpak waarin we nu zitten een doodlopende weg is.'

'Eerst een crisisteam'

Waar het SodM een sleutelrol voor de NCG ziet als drijvende kracht achter de versterking en schade-afhandeling, heeft Top daar haar twijfels over.
'Die organisatie zit middenin een ombouw en is daar eigenlijk nog niet voldoende op ingericht. Ze werken bijvoorbeeld met heel veel nieuwe mensen. Ik vraag me af of die dat aankunnen. Ik kan me voorstellen dat je hier eerst een crisisteam voor inhuurt, zodat de NCG die rol daarna kan overnemen.'
Update: dit artikel is aangevuld met reacties van René Paas en Susan Top.