Ondernemers: 'Staking is voorbarig en gaat te ver'

De werkgevers van het NoordZaken-panel zijn unaniem: de 24-uurs ov-staking voor pensioenen van vandaag is een te zwaar middel. Het land wordt lamgelegd en zijzelf arriveren te laat op hun afspraken.

En dan moeten de staking in de bouw, industrie en schoonmaak nog komen. Het woord is aan het NoordZaken-panel.

Harm Beerda, directeur infrabedrijf Koninklijke Oosterhof Holman in Grijpskerk

'Staken is wat mij betreft nooit de oplossing. Ik ben dan ook tegen staken. Daarbij vind ik dat de juiste argumenten ontbreken om nu het werk neer te leggen. We kunnen er niet onderuit dat mensen langer leven en dat dus de aow-leeftijd omhoog moet. Het idee dat we standaard met 65 met pensioen kunnen, daar moeten we vanaf.'

'Laten we praten over duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Maak maatwerk voor zware beroepen. Dat is binnen ons bedrijf uitgangspunt en het lukt goed om daar invulling aan te geven. We kijken naar iedereen individueel. Iemand die ouder wordt moet de kans krijgen minder te gaan werken of ander werk te gaan doen.'

'Ik zie ook de onvrede over de koopkracht. Ik wil dat wel wat nuanceren. Je kunt als bedrijf in een heel goed jaar niet iedereen in gelijke mate mee laten profiteren. Draai het om: stel dat je een verschrikkelijk slecht jaar hebt, haal je dan ook het verlies bij je werknemers vandaan?'

'Een bedrijf maakt hoogte- en dieptepunten mee. Maar personeel is niet gebaat bij hoge toppen en diepe dalen. Ik streef voor mijn mensen daarom naar stabiliteit en zekerheid op de lange termijn.'

Mark Reinders, CEO hennepverwerker Hempflax in Oude Pekela

'Balen, die staking. Iedereen mag opkomen voor zijn rechten, maar staken vind ik het laatste redmiddel. Zeker wanneer je staakt in een cruciale sector als het ov, waar een staking anderen schade berokkent. Had dat niet anders gekund?'

'Het leeftijdsonderwerp speelt helemaal niet binnen Hempflax. Er werkt zelfs iemand van zeventig binnen het bedrijf. Dat geeft al wel aan dat mensen graag bij ons werken. De sfeer is goed en de mensen zijn gemotiveerd.'

'We worden steeds ouder en worden dat ook in goede gezondheid. Maar of je kunt doorwerken op latere leeftijd is voor iedereen anders. Bij iemand die veel zwaar werk doet, gaat dat natuurlijk niet. Maar er zijn steeds meer banen waar het geen probleem is.'

'Ik zie ook dat mensen ontevreden zijn omdat ze vinden dat ze niet meeprofiteren van de voorspoed. Maar ik vind dat we beslist onze concurrentiepositie in de gaten moeten houden. Het is belangrijk dat Nederland ook productie-industrie houdt. Stijgen de kosten van arbeid teveel, dan prijzen we ons daar uit de markt. Niet iedereen kan in de kenniseconomie aan het werk.'

Bert-Jan van Dinter, directeur Vandinter Semo gewasveredelaar in Scheemda

'Staken is een voorbarige actie. Partijen zijn nog steeds met elkaar in gesprek en dan beslissen de bonden nu al om het land plat te leggen. Het is een maatregel die te ver gaat. Ik heb de gevolgen zelf mogen ondervinden. Ik kom vanuit het zuiden hierheen gereden en heb er twee uur langer over gedaan dan normaal.'

'Er liggen beargumenteerde berekeningen ten grondslag aan het laten stijgen van de AOW- en pensioenleeftijd. Ik zie dan ook geen reden om er zo tegen te ageren.'

'Wel begrijp ik dat mensen ontevreden zijn over het achterblijven van hun inkomen bij de groei van de economie. In Den Haag wordt op Prinsjesdag beloofd dat men erop vooruit gaat maar in werkelijkheid blijkt dat het niet klopt. Kijk naar de prijsindex! Ik vind het onbehoorlijk beleid. De energiebelasting omhoog doen en de werkgever kan het bijlappen.'

'Ik ben er als werkgever niet toe verplicht, maar ik probeer de achteruitgang voor mijn werknemers te repareren terwijl ik weet dat de prijs van zaaizaad niet omhoog gaat. Voor mij hoort dat bij goed werkgeverschap. Wil je mensen langdurig aan je binden dan moet je daar als werkgever wel wat aan doen.'

'Een staking in mijn eigen bedrijf? Dan moet er wel heel veel aan vooraf zijn gegaan. Als het zo ver komt, dan vind ik dat ik het vooral zelf niet goed heb gedaan.'

Erwin Balkema, directeur Bano in Groningen, doet in 'state-of-the-art event technology'

'Er zijn in de tijd van de de crisis allerlei maatregelen genomen. Ook minder goede, maar het laten stijgen van pensioen- en aow-leeftijd zie ik als een goede beslissing. Dat de leeftijd waarop we stoppen met werken stijgt nu we ouder worden, dat vind ik wel logisch. Het hele idee dat het leven pas echt begint na je pensionering dat is niet meer van deze tijd.'

'Ik snap wel de brede onvrede. We moeten onderkennen dat er een gevoel leeft dat groei niet bij werknemers terecht komt. Het is belangrijk dat we de voorspoed beter verdelen.'

'Als bedrijf voelen we de groei trouwens nog niet zo. Het komt vaak met wat vertraging bij ons op gang. Maar als er groei is, dan streef ik naar een redelijke verdeling van de lusten. Wel vind ik dat je als ondernemer beloond moet worden voor het risico dat je neemt. Ik heb wel het bedrijf door de crisis heen gesleept. Aan de andere kant: zonder mijn mannen kan ik helemaal niks, en dat weten ze ook.'

Deze keer niet aan het woord, wel deel van het panel:

- Maurice de Wilde, directeur Koopman Logistics in Noordhorn
- Klaas Toxopeus, directeur Hibex, producent van prefab betonelementen in Hoogkerk
- Marko Kamminga, directeur Frits Jurgens in Kolham. Producent van hi-tech scharnieren voor taatsdeuren
- Patrick Reinders, directeur van het schoonmaakbedrijf Effektief Groep in Groningen
- Eddy Roossien, directeur Roossien Hoogwerktechniek in Groningen

 

Meer over dit onderwerp:
Ondernemers NoordZaken economie opinie GRONINGEN
Deel dit artikel:

Recent nieuws