Windpark N33 gaat door: is het hek nu van de dam?

Windpark N33 heeft definitief groen licht gekregen. Dat betekent dat bij de N33 in Veendam 35 windturbines worden geplaatst. De start van de bouw vindt vermoedelijk na de zomer plaats.

De vraag die opkomt: blijft het hierbij of komen er in de toekomst meer windmolens bij?
 

Coalitieakkoord over Wind op Land

De provinciale politiek houdt de optie open om meer ruimte te creëren voor wind op land. Zo is in het coalitieakkoord onder meer te lezen: 'Buiten het stedelijk gebied willen wij meer ruimte creëren voor de komst van kleine windmolens (tot vijftien meter).'

Nu kunnen deze kleine molentjes alleen in stedelijk gebied gebouwd worden. Het buitengebied is nu alleen mogelijk als een gemeente dat toestaat. Voor grotere windmolens geldt nu dat ze alleen mogelijk zijn in drie gebieden: de Eemshaven, in Delfzijl en bij de N33.
De huidige coalitie zoekt wel naar mogelijkheden om in overleg met gemeenten meer gebieden aan te wijzen om grotere windmolens toe te staan.

Kleine molentjes door de provincie

Die kleine windmolentjes van maximaal 15 meter kennen we inmiddels wel. Door de hele provincie zijn ze te vinden. Iemand die betrokken is bij de bouw van zulke kleine molentjes is Timo Spijkerboer. Hij is werkzaam bij EAZ Winds, het bedrijf achter de bouw van deze molentjes.
 
'De reden dat wij kleine windmolens maken is dat we verbaasd waren over het feit dat wind zo weinig benut wordt in de provincie. Je ziet grote weerstand tegen de grote windparken, maar er ís wel veel wind.'

Wij vinden het belangrijk dat mensen zélf de stroom opwekken die ze nodig hebben
Timo Spijkerboer - werkzaam bij EAZ Winds

Het idee van de molentjes ontstond doordat een van de oprichters van het bedrijf geïnspireerd werd door kleine molentjes die hij in Denemarken zag staan.

Spijkerboer: 'Toen ontstond de vraag: zouden wij dit niet ook in Groningen kunnen doen? Wij zijn toen met die kleine molentjes aan de slag gegaan, vooral omdat we zagen dat er steeds meer zonnepanelen kwamen, maar die leveren vooral in de zomer stroom op. Windmolens leveren vooral in de winter stroom op.'
 

Eigen energie opwekken

Ze kozen bewust niet voor grote molens.  'Wij vinden het belangrijk dat mensen zélf, dus op hun eigen erf, de stroom kunnen opwekken die ze nodig hebben. In de energiediscussie van vandaag de dag moeten we veel meer kijken naar het combineren van de gebruiker en de opwekker van stroom. Dat moet meer samenvallen.'

De huidige energiediscussie is heel anoniem, omdat niet duidelijk is voor welke gebruiker je duurzame energie aan het opwekken bent
Timo Spijkerboer - werkzaam bij EAZ Winds

Dat gebeurt volgens Spijkerboer nu te weinig. Hij vindt dat het opwekken van duurzame energie veel te anoniem gebeurt. 'Nu gaat de energiediscussie in Groningen over: we moeten nog 855 MegaWatt aan duurzame energie realiseren. Dat zegt mensen niets. Het is veel te abstract.'

'Het zorgt er bovendien voor dat deze stroom vooral op centrale plekken (in grote windparken, red.) zal worden opgewekt, waardoor een klein groepje mensen relatief veel overlast zal hebben. Ook maak je de energiediscussie heel anoniem, omdat niet goed duidelijk is voor welke gebruiker je duurzame energie aan het opwekken bent.'
 

'Energiediscussie moet concreter'

Het samenbrengen van opwekker en gebruiker van energie is volgens Spijkerboer van belang.

'Dat kan met onze kleine windmolentjes, waardoor boeren hun eigen stroom kunnen opwekken. Maar dit kun je ook doortrekken naar dorpen, die aan de rand van hun dorp een molen laten bouwen om in hun eigen stroom te voorzien. En uiteindelijk ook naar een grote stad als Groningen, die aan het Rijk kan vragen: geef ons een eigen plek, bijvoorbeeld op zee, waar wij als stad onze eigen energie op kunnen wekken.'

Concreter

Zo wordt volgens Spijkerboer de energiediscussie voor iedereen veel concreter en behapbaarder.

'En als een stad als Groningen dan bijvoorbeeld twintig windmolens nodig zou hebben, dan is de vraag aan de mensen die met deze molens te maken krijgen veel duidelijker.'

Timo Spijkerboer deed zijn verhaal in de tweede aflevering van de documentaireserie Turbulente Tijden. In deze aflevering zoekt RTV Noord een antwoord op de vraag of we écht niet zonder grote windparken kunnen in onze duurzaamheidsopgaven. Omdat het windpark N33 definitief is, heeft RTV Noord zijn verhaal ook in artikelvorm uitgebracht..

Luister deze en andere afleveringen hieronder via Soundcloud, of abonneer je via Google PodcastiTunes of Spotify op Turbulente Tijden. Dan kun je waar en wanneer je maar wilt alle afleveringen beluisteren en je verdiepen in onder meer het waarom van grote windparken in Noord-Nederland, de geschiedenis van de woede tegen deze parken en hoe je windparken wél zou kunnen aanleggen zonder gedoe.

Meer over dit onderwerp:
windmolens achtergrond GRONINGEN
Deel dit artikel:

Recent nieuws