Instellingen

Naast de lasten ook de lusten: zó profiteert Delfzijl van windenergie

© RTV Noord
Het nieuws dat de bouw van Windpark N33 bij Meeden van de Raad van State door mag gaan, zorgt voor grote teleurstelling onder tegenstanders. De laatste maanden werd het verzet steeds heviger, met dreigbrieven en het verspreiden van asbest.
Waar vooral aandacht is voor de lasten (slagschaduw en geluidsoverlast), is er tot op heden weinig oog voor de lusten. Naast het feit dat windturbines duurzame energie opwekken, kunnen de parken ook financieel lucratief zijn. Zowel voor gemeenten, als voor inwoners.
Door: Martin Drent, Sander Slager, Marten Nauta en Egbert Minnema

Dorpen hebben bankpas

Delfzijl heeft als eerste gemeente in onze provincie ervaring met een gebiedsfonds. Langs de kust staat Windpark Delfzijl Noord van Eneco. Negentien molens die draaien voor Google. De ontwikkelaar stopt jaarlijks 60.000 euro in het fonds.
Twee inwoners uit elk omliggend dorp beheren de bankpas. Ook kinderen hebben er profijt van.
'Van dit geld zijn onder andere al busjes gekocht, om kinderen uit Termunten, Termunterzijl en Woldendorp naar school te brengen', zegt wethouder IJzebrand Rijzebol.
'De drie dorpen hebben door de versterking en dalende leerlingaantallen straks maar één basisschool. Volgens de wet hadden de kinderen moeten fietsen, maar dankzij dit gebiedsfonds rijden er nu speciale busjes.'
Bron: Millenergy

Overzicht

Windpark Delfzijl Noord is één van de vijf parken in de gemeente Delfzijl die al gerealiseerd is of waar plannen voor zijn. Wat levert dit op voor de omgeving?
Windpark Delfzijl Noord: 60.000 euro
Windpark Geefsweer: 90.000 euro (wordt gerealiseerd)
Windpark Oosterhorn: 90.000 euro (park moet nog goedgekeurd worden)
Windpark Delfzijl Zuid: 0 euro*
Windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding: 50.000 euro (tegengehouden bij Raad van State, mogelijk past ontwikkelaar de plannen aan om deze opnieuw in te dienen)
*De windturbines van Delfzijl Zuid zijn binnen enkele jaren aan het einde van hun economische levensduur. De ontwikkelaars hebben de mogelijkheid om het park te repoweren met grotere molens. Zodra dit gebeurt, eist de gemeente ook een investering voor een gebiedsfonds van 1.050 euro per MW.

Dorpsmolens

Mochten deze plannen doorgaan, dan krijgt het gebied een totale investering van ruim 300.000 euro per jaar. Een bedrag waar je niet alleen een likje verf voor het dorpshuis van kunt betalen, maar meer mee kunt doen, vindt Rijzebol.
'Stel dat de omliggende dorpen de handen ineen slaan en nog wat geld krijgen van de provincie. Dan zou je als gebied zelf één of twee windturbines kunnen exploiteren. Dan profiteert iedereen van gratis stroom en de opbrengsten van turbines.'
Daarnaast hebben ontwikkelaars, samen met bewoners die dichtbij het windpark wonen, afspraken gemaakt over planschade. Zo zouden direct omwonenden van Windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding 2.000 euro per jaar krijgen om eventuele waardevermindering te compenseren.

Geldkwestie

De hamvraag blijft: is geld de enige manier om mensen mee te krijgen in de windmolenproblematiek?
Rijzebol: 'Hiermee ben je er niet alleen. Je moet er samen voor zorgen dat je zo min mogelijk hinder hebt van turbines. Want eerlijk is eerlijk: als je in de schaduw woont, heb je de hele dag bewegende schaduwen voor je raam. Je moet ze altijd in het noorden neerzetten, waar de zon niet komt.'

Ook gemeente profiteert

Windturbines zijn niet alleen voor het gebied, maar ook voor gemeenten lucratief. De gemeente Delfzijl heeft op verzoek van RTV Noord uitgezocht hoeveel OZB (Onroerendezaakbelasting) eigenaren van windmolens jaarlijks betalen: in totaal 500.000 euro per jaar.
Er zit echter een addertje onder het gras: doordat de economische waarde dankzij windturbines van het gebied stijgt, krijgt de gemeente minder geld uit de algemene uitkering van het Rijk (vanuit Den Haag vloeit geld door naar gemeenten). Door de windmolens wordt Delfzijl met 115.000 euro gekort op de uitkering.
Per saldo leveren de windturbines dus een kleine vier ton op voor de gemeente.

Meer of minder molens?

Gezien de weerstand onder inwoners blijft de vraag: is de gemeente voor of tegen meer windturbines?
Rijzebol: 'Het belangrijkste dat wij willen, is werkgelegenheid. Wij zien steeds vaker dat nieuwe bedrijven eisen dat zij groene stroom kunnen afnemen uit de buurt. Hoe meer windturbines, hoe sneller bedrijven zich willen vestigen in onze gemeente. Hoe meer bedrijven zich hier vestigen, hoe meer mensen een baan hebben en dus geen uitkering meer nodig hebben. De turbines zelf zijn dus belangrijker dan het geld.'