Kamerleden krijgen voor gasdebat noodkreet van provincie en bevingsgemeenten

© Archief RTV Noord
De provincie en de aardbevingsgemeenten voeren de druk richting het gasdebat van dinsdag op. Namens de regio heeft commissaris van de Koning René Paas de Tweede Kamerleden een mail gestuurd met daarin een noodkreet.
'Als de premier zegt dat wat in Groningen gebeurt een nachtmerrie is, dan moet de regering het gereedschap aanreiken waarmee we wakker kunnen worden', schrijft Paas. 'Groningen snakt daar naar.'

Hangt veel van af

De dag na het debat met de ministers Eric Wiebes (VVD) en Kajsa Ollongren (D66) en premier Mark Rutte (VVD), zit de regio om tafel met de twee ministers van Economische Zaken en Binnenlandse Zaken. 'Van dat overleg hangt voor ons veel af', schrijft Paas. 'En het spoeddebat kan daar mogelijk aan bijdragen.'
In de mail aan de Kamerleden benoemt de commissaris van de Koning ingrediënten voor het gasdebat, waar de Tweede Kamer gebruik van kan maken. Zo zijn onder meer teksten meegestuurd die als basis kunnen dienen voor een motie van de Kamer. Maar Paas benoemt ook concrete standpunten.

Crisisaanpak

Hij schrijft onder meer: 'We willen dat de ministers erkennen dat de huidige versterkingsaanpak failliet is. (...) Wij willen dat de Groningse crisis wordt beantwoord op een manier die recht doet aan de ernst van de situatie.'
De regio wil dat er voor de uitvoering van de versterking een crisisaanpak komt met een eenduidige opdrachtgever, mandaat en bevoegdheden. Eén publieke uitvoeringsorganisatie onder aansturing van de gemeenten is daar een voorwaarde voor. 'Zodat de invloed van NAM - rechtstreeks of via het CVW - eindelijk gestopt wordt', aldus Paas.

Te tijdrovend proces

Het tijdrovende proces van inspecties en maandenlang doorrekenen en beoordelen van huizen moet volgens de regio direct worden herzien. Er is al een tekort aan mankracht en die wordt volgens de bestuurders van provincie en gemeenten ook nog verkeerd ingezet.
'De beschikbare schaarse capaciteit voor opname en beoordeling moet worden ingezet waar die het meeste nodig is. Dus niet bij het herbeoordelen van woningen die al een versterkingsadvies hebben.'

Nationaal Bouwakkoord

In zijn mail aan de Kamerleden pleit Paas namens de regio ook voor een Nationaal Bouwakkoord Groningen. Die moet er uiterlijk op 1 januari 2020 zijn.
'Dat moet zorgen voor een constante werkstroom met bouwondernemers dicht op de uitvoeringsorganisatie, passend bij een crisisaanpak om de uitvoeringscapaciteit te maximaliseren, aanbestedingsregels opzij te zetten en daarmee de opgave te versnellen.'

Meer transparantie

Tot slot pleit de regio voor meer transparantie. Paas omschrijft het proces van versterking en schadeafhandeling als een 'black box' voor inwoners en voor gemeenten. 'Ook dat moet anders.'
Er moet volgens de provincie en de gemeenten zo snel mogelijk een publiek dashboard komen waarop iedereen de laatste stand van zaken kan zien. 'Per gemeente, per dorp en per straat moet inzichtelijk zijn hoe ver we zijn.'
'De overheid moet transparant zijn en staan voor haar afspraken. Dus als overheden en instanties er niet in slagen hun afspraken met Groningers na te komen, moeten de benadeelden daarvoor gecompenseerd worden door middel van een boete die de overheid aan hen betaalt.'

Dinsdag en woensdag

Het debat met de ministers Wiebes en Ollongren en premier Rutte is dinsdagavond en begint om half zeven. Woensdag volgt een bestuurlijk overleg tussen de provincie, de gemeenten en de twee ministeries.