Instellingen

Inspectie: Lentis-kliniek voldoet niet aan voorwaarden voor goede zorg (update)

Het pand van Lentis in stad Groningen
Het pand van Lentis in stad Groningen © Lentis.nl
De Inspectie Gezondheidszorg & Jeugd heeft Lentis een tik op de vingers gegeven voor de zorg in de Kliniek Groningen aan de Hereweg in de stad.
De Groningse GGZ-instelling krijgt een 'aanwijzing' voor die locatie. Dat betekent dat de inspectie vindt dat er ernstige risico's zijn voor de continuïteit en de veiligheid van de zorg. Lentis moet enkele daarvan binnen een maand en andere tekortkomingen binnen drie maanden in orde maken.
De Kliniek Groningen is een 24-uurs kliniek met veelal kortdurende opnames voor mensen met ernstige psychische klachten. Er zijn 36 bedden.

Afwijkingen van werkafspraken beter vastleggen

De kliniek van Lentis scoort onvoldoende op het gebied van personeel. Medewerkers moeten afwijkingen van werkafspraken beter onderbouwen en vastleggen. Ook krijgen patiënten volgens de inspectie te veel verschilllende behandelaren. 'Voor de kwetsbare patiënten die zorg krijgen binnen deze locatie is dit een risicovolle situatie. Ook voor de medewerkers is deze situatie onwenselijk.'
De inspectie wil verder dat de lichamelijke toestand van patiënten wordt meegenomen bij de diagnose. Nieuwe patiënten moeten binnen 24 uur lichamelijk worden onderzocht. Daarnaast deugt de kwaliteit van dossiers niet, waardoor het verloop van de behandeling niet te volgen is.

Wat staat er in het rapport?

Uit het inspectierapport blijkt dat de Kliniek Groningen met personeelstekorten kampt. Op dit moment zijn er geen vaste psychiaters werkzaam. Er werken twee tijdelijke zzp-ers, maar die gaan op korte termijn weg. Ook de verpleegkundig specialist en de psycholoog vertrekken; de maatschappelijk werker is al niet meer in dienst.
Het verpleegkundig team is aardig compleet, maar door hoog ziekteverzuim staat de bezetting onder druk. Dat is voor de kliniek als geheel 6,7 procent; op de afdeling high intensive care is twaalf procent ziek. Daarnaast vertrekken veel verpleegkundigen.
De inspectie concludeert verder dat het personeelstekort maakt dat medewerkers onvoldoende worden geschoold. Het bestuur van Lentis 'draagt geen zorg voor het op peil houden dan wel uitbreiden van de deskundigheid en bekwaamheid van medewerkers'.
Voor bijvoorbeeld het omgaan met agressie blijkt 'maar een derde van het personeel te voldoen aan de gewenste scholing. Voor de suïcidepreventietraining is dit slechts 10 procent.'

Dwangsom dreigt

De Raad van Bestuur van Lentis had zelf om een inspectiecontrole gevraagd, omdat de situatie in de Kliniek Groningen 'zorgelijk is'. De inspectie is vervolgens eind april langsgekomen en bevestigt dit beeld. De inspectie oordeelt ook over het bestuur: 'De raad van bestuur draagt onvoldoende zorg voor de bewaking en verbetering van de kwaliteit van de zorg.'
Een aanwijzing is één van de zwaardere maatregelen die de inspectie kan opleggen. Als Lentis de boel niet op orde krijgt, kan de inspectie dit alsnog afdwingen. Bijvoorbeeld met een dwangsom.

Moeilijke tijden

De Raad van Bestuur zegt in een brief aan medewerkers zich te realiseren 'dat het moeilijke tijden zijn voor de medewerkers van de kliniek, die zich inzetten voor herstel van goede patiëntenzorg en een beter werkklimaat.'
'De Raad van Bestuur beseft ook dat de Ondernemingsraad, de Cliëntenraden en de Familieraad steeds hun zorgen en commitment naar voren hebben gebracht en daarmee de urgentie van de verbeteringen hebben aangeven.'

Plan van aanpak

Inmiddels ligt er een plan van aanpak om de verbeteringen door te voeren. Daarnaast haalt Lentis een team psychiaters en verpleegkundigen van De Nieuwe Zorgorganisatie binnen. Dat team moet het personeel in de kliniek twee jaar lang begeleiden en scholen.
Daarmee moet Lentis voldoen aan de eis van de inspectie dat 'het aantal zorgverleners afgestemd is op het aantal patiënten en de doelgroep, zodat zorgverleners op een verantwoorde wijze zorg kunnen verlenen.'
In de update is toegevoegd wat er in het inspectierapport staat.