Schademelding gedaan vóór 2019? Dan standaard aanbod van 5.000 euro

© Jos Schuurman/FPS
Alle mensen die vóór 1 januari 2019 schade door de gaswinning hebben gemeld bij de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG), krijgen een vergoeding van 5.000 euro aangeboden. Dat heeft minister Eric Wiebes naar de Tweede Kamer gestuurd.
De TCMG denkt op die manier het stuwmeer met vele duizenden liggende schademeldingen te kunnen oplossen. Volgens de TCMG kunnen hiermee zo'n 9.000 dossiers in een klap worden afgehandeld. Een voorwaarde is wel dat er nog geen besluit is genomen over de betreffende melding.

Twee onderdelen

De schadevergoeding bestaat uit twee componenten: 4.000 euro voor de fysieke schade en 1.000 euro aan bijkomende kosten. De TCMG hanteert dat bedrag omdat tot nu toe blijkt dat bijna tweederde van alle afgehandelde aanvragen onder die 4.000 euro aan schade zit.

Via de aannemer

Mensen die nog geen adviesrapport hebben gekregen over hun schade, kunnen die ook meteen laten repareren door de aannemer. Die kan tot een bedrag van 10.000 euro rechtstreeks aan de TCMG factureren. Ook hierbij geldt een extra 1.000 euro als vergoeding voor bijkomende kosten.
Volgens de TCMG zit 90 procent van de afgehandelde meldingen tot nu toe onder de 10.000 euro.

Vergoedingen lopen uiteen

De TCMG stelt zelf dat de bedragen die zij toekent aan schade tot nu toe enorm uiteenlopen. 'Er zijn relatief veel gevallen van mijnbouwschade tot 4.000 euro, terwijl er ook enkele gevallen zijn waarin men aanspraak heeft op honderden duizenden euro's', zo staat in het voorstel. 'Het is eenvoudigweg onmogelijk om die enorme variëteit aan aanvragers door middel van één snelle maatregel, exact het bedrag te geven waar zij recht op hebben.'
Toch is een hogere standaardvergoeding volgens de commissie niet goed. 'Hoewel een hogere vergoeding effectief is voor het afhandelen van het stuwmeer, leidt dit ook tot een steeds grotere mate van rechtsongelijkheid ten opzichte van aanvragers op wie de regeling niet van toepassing is.'

Tot 1 januari 2020 om te beslissen

Mensen hebben tot 1 januari 2020 de tijd om te beslissen of ze van deze regeling gebruik willen maken. Als iemand ervoor kiest om gebruik te maken van de regeling, wordt het geld vrijwel meteen overgemaakt. Later volgt er wel een nulmeting, zodat duidelijk is wat in de toekomst nieuwe schade is.

Kritiek

Eerder vandaag was commissaris van de Koning René Paas positief over de versnelling van de afhandeling, maar hij toonde zich kritisch over de beperkende maatregelen. Paas en de regionale bestuurders zijn het niet eens met de datum tot wanneer de regeling geldt. Volgens hem kunnen nieuwe meldingen na de beving bij Westerwijtwerd zo bijvoorbeeld geen aanspraak maken op de versnellingsmaatregel.

Debat

Dinsdagavond volgt nog een debat in de Tweede Kamer over de gaswinning. Dan komt onder meer dit voorstel aan bod. Woensdag volgt nog een bestuurlijk overleg tussen de regionale bestuurders en de ministeries van Economische Zaken en Binnenlandse Zaken.