Groningen Seaports onderzoekt gevolgen stikstofuitspraak Raad van State

Groningen Seaports onderzoekt samen met vier andere grote havens wat de gevolgen zijn van de uitspraak die de Raad van State vorige week deed over de uitstoot van stikstof.

De andere vier havens zijn Amsterdam, Rotterdam, Moerdijk en Zeeland. 

Natura 2000

Vorige week bepaalde de Raad van State dat de manier waarop in Nederland vergunningen worden verleend aan bedrijven die stikstof uitstoten niet door de beugel kan. Het gaat om bedrijven in de buurt van kwetsbare natuur, de zogeheten Natura 2000 gebieden. 

Bewijzen

Kort gezegd komt het erop neer dat een onderneming in Nederland een vergunning kan krijgen op basis van plannen om de uitstoot van stikstof zoveel mogelijk te beperken, terwijl niet bewezen is dat de uitvoer van die plannen ook daadwerkelijk effect heeft. 

Daarmee handelt Nederland in strijd met de zogeheten Europese habitat richtlijn, zegt de Raad van State. 

Extra beperkingen

Die uitspraak houdt in dat bijvoorbeeld boerenbedrijven, maar ook de industrie te maken kan krijgen met extra beperkingen. Zoals bijvoorbeeld Groningen Seaports. De Eemshaven en het chemiepark Delfzijl grenzen immers aan de beschermde Waddenzee. 

Nog niet duidelijk

Directeur Cas König: 'Op dit moment zijn de gevolgen nog niet duidelijk, daarom gaan we dat samen met de vier andere havens nauwkeurig uitzoeken. Het is wel zo dat zandgronden gevoeliger zijn voor stikstofdepositie dan water, dus wat dat betreft is de situatie hier gunstiger dan in andere gebieden'. 

'Extra uitdaging'
Maar zou het kunnen dat uitbreiding van bestaande of de komst van nieuwe bedrijven vertraging oploopt door deze situatie? 'Dat is me een stap te ver', zegt König. 'We moeten nu eerst uitzoeken wat de gevolgen zijn. Maar we hebben wel vaker te maken met restricties, en meestal weten we een oplossing te bedenken. Zie het als een extra uitdaging'. 

Meer over dit onderwerp:
NoordZaken economie DELFZIJL
Deel dit artikel:

Recent nieuws