Stad zoekt manier om Airbnb-gebruikers belasting te laten betalen

Toeristen die via Airbnb een huis of appartement in de gemeente Groningen huren, moeten in de toekomst mogelijk toeristenbelasting betalen. 'Want een overnachting is een overnachting', aldus verantwoordelijk wethouder Paul de Rook.

Het invoeren van logiesbelasting voor Airbnb is op dit moment vrijwel onmogelijk. 'Het is wel onze ambitie om dat in de hele stad zo te regelen. Maar dat is weerbarstig, want Airbnb werkt daar niet altijd aan mee', laat De Rook weten.

Ingewikkeld

Het enige wat de gemeente volgens De Rook zou kunnen doen is rechtstreeks met iemand contact opnemen als diegene via Airbnb adverteert. 'Maar we kunnen niet zien hoeveel overnachtingen er vervolgens hebben plaatsgevonden, dus op die manier te werk gaan is nog vrij ingewikkeld.'

'Het zou raar zijn dat als je een officiële Bed and Breakfast hebt en vier kamers verhuurt, je wel toeristenbelasting moet betalen en als je hetzelfde via Airbnb doet, je geen toeristenbelasting hoeft te betalen. Wat ons betreft wordt dat een gelijk speelveld', legt de wethouder uit.

Alternatief

Een alternatief zou zijn om de belasting via het platform van Airbnb zelf te heffen, maar dat is een puzzel die De Rook nog moet leggen. 'Maar zeker is dat het allemaal veel slimmer en efficiënter moet.'

De gemeente komt eind dit jaar met een voorstel hoe zij in de toekomst wil omgaan met gebruikers van Airbnb. Tijdens de raadscommissie Financiën en Veiligheid bleek woensdag ook dat de wethouder bereid is om nog een kritisch te kijken naar de verhoging van de toeristenbelasting.

Een forse belastingverhoging

Het besluit levert ruim vierhonderdduizend euro op. Dat geld is nodig om de ambities voor de komende collegeperiode te kunnen realiseren. Maar de maatregel stuit op veel verzet, met name vanuit de voormalige gemeente Ten Boer waar tot de herindeling geen logiesbelasting werd geheven.

'We zitten nog maar amper bij de gemeente Groningen en worden nu al geconfronteerd met een forse belastingverhoging', aldus de eigenaresse van een bed & breakfast in Sint Annen tijdens de vergadering. 'U brengt ons op deze manier in een onmogelijke concurrentiepositie.'

De pijn verzachten

Wethouder De Rook is bereid om met de ondernemers in gesprek te gaan. 'Laten we kijken hoe we hier in goed overleg een mouw aan kunnen passen om tot een goede oplossing te komen. Misschien dat we er iets tegenover kunnen stellen. Maar laten zoals het nu is, staat onze begroting niet toe.'

De meeste raadsfracties hebben begrip voor de verhoging, maar plaatsen wel een aantal kanttekeningen. 'Waarom wordt er bijvoorbeeld niet gekozen voor een invoermodel of een compensatieregeling voor landelijk gebied, zoals Ten Boer', vraagt de fractie van GroenLinks zich af.

Aanvaardbaar ondernemersrisico

'Jammer dat we het opnieuw hebben over lastenverzwaring', verzucht Esther Hessels van de VVD. 'Er was een nieuwe melkkoe nodig en dat zijn de ondernemers in de toeristenbranche geworden.' D66 spreekt van een aanvaardbaar ondernemersrisico. 'We hebben een enorme berg ambities en die zullen ergens van betaald moeten worden.'

Lees ook:

'Groningen moet ingrijpen, anders wordt wonen in het centrum onbetaalbaar'
Stad Groningen heeft hoogste percentage huurwoningen in particuliere handen
Airbnb verbieden in Stad? 'Dat zou superdom zijn'

 

Meer over dit onderwerp:
Groningen-Stad woneninstad GRONINGEN
Deel dit artikel:

Recent nieuws