Nieuwe miljoenenbezuiniging in Stadskanaal; ook investeringen in voorzieningen

© Pexels
De gemeente Stadskanaal gaat voor de periode 2020 tot 2023 opnieuw fors bezuinigen. Het gemeentebestuur stelt voor om jaarlijks minimaal 3,5 miljoen euro te besparen op de uitgaven.
De voorgestelde besparing is een vierde bezuiniging in tien jaar. Vanaf 2010 bespaarde Stadskanaal bijna 15 miljoen euro om de begroting op orde te krijgen, maar dat is niet genoeg. Om de armlastige gemeente toch ruimte te geven voor investeringen in voorzieningen, is de kaasschaaf opnieuw over de begroting gegaan.

Bezuinigen op groen, OZB omhoog

Stadskanaal hoopt minimaal 4,4 miljoen euro per jaar te bezuinigen, en heeft als ondergrens 3,5 miljoen euro genoteerd. Zo houdt het gemeentebestuur rekening met tegenvallers, bijvoorbeeld door ingeboekte bezuinigingen die niet gerealiseerd worden.
Er wordt geschrapt op minimabeleid, groen, bevolkingszaken, Stichting Welstad, het tarievenbeleid, WMO, Jeugdzorg. De OZB gaat met vijftien procent omhoog.

Investeren in stationsgebied

'We zijn niet over een nacht ijs gegaan', stelt verantwoordelijk wethouder Johan Hamster (ChristenUnie). 'We komen tekort op de begroting, maar hebben ook onze ambities voor de komende jaren. De ingeboekte bezuinigingen zijn ook bedoeld om de tekorten op te vangen, maar bieden ook ruimte voor ons om te investeren. Dat gaan we doen.'
Zo wil Stadskanaal investeren in het stationsgebied voor de treinverbinding Veendam - Stadskanaal.

Onderhoud buitenzwembaden

Daarnaast wordt er één nieuw schoolgebouw gebouwd voor de Mr. Neuteboomschool en de Maarsborg in Stadskanaal, wil het gemeentebestuur investeren in een sporthal en wordt er geïnvesteerd in achterstallig onderhoud in de drie buitenzwembaden in Stadskanaal-Noord, Musselkanaal en Onstwedde.
Met het wegwerken van het achterstallig onderhoud aan de zwembaden wil het gemeentebestuur een einde maken aan de langdurige zwembadendiscussie. De raad hoeft zich niet meer te buigen over de vraag of een zwembad moet sluiten.

Komende twintig jaar

De bedoeling is dat de zwembaden worden klaargestoomd voor de komende twintig jaar, waarna de dorpen zelf de baden in beheer kunnen nemen. Het gemeentebestuur is hierover in gesprek met vertegenwoordigers uit Stadskanaal-Noord, Musselkanaal en Onstwedde.
De bezuinigings- en investeringsvoorstellen worden aan de gemeenteraad voorgelegd, waarna de raad in de raadsvergadering van 5 juli een besluit mag nemen over de voorstellen.