Tiny Houses zorgen voor verdeeldheid in Groninger gemeentebestuur

Coalitiepartij D66 zet grote vraagtekens bij de komst van dertig Tiny Houses in het openbare Westpark in Groningen. De partij vindt dat de 'Lutje Hoeskes' een te grote hap aan ruimte uit het park neemt.

Het Westpark is voor nu voor iedereen toegankelijk, met de komst van de woningen wordt het openbare gedeelte van het park kleiner.

Het plan

De komst van Tiny Houses naar Groningen komt uit de koker van GroenLinks, de coalitiepartner van D66. Samen met de Partij voor de Dieren opperde GroenLinks in 2016 om Tiny Houes in de stad mogelijk te maken.

Nu het moment daar is, zijn er dus twijfels bij D66. 'We hebben afgesproken om publieke ruimte te herwinnen en groen te sparen, daar past dit niet bij', aldus de kritische D66'er Sander Claassen.

Kritische geluiden PvdA

Ook coalitiepartner PvdA is kritisch op het paradepaardje van GroenLinks. 'Tiny Houses leggen een groot beslag op de ruimte. Deze tijdelijke vorm vinden wij geen probleem, maar voor tijdelijke woningen in het Westpark zijn we wel kritisch', aldus Martijn van der Laan.

'Kleine huizen hebben veel ruimte nodig

Wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) erkent dat de woningen in het algemeen vragen om veel ruimte. 'Het beslag op de ruimte is inderdaad relatief groot. We hebben het over kleine woningen, maar het ruimtegebruik is groot. Daar zit een spanning op.'

GroenLinks wil meer

Alhoewel er dus gemor is binnen de coalitie over Tiny Houses in het Westpark wil GroenLinks doorpakken met de kleine woningen. 'Wij denken dat het mogelijk is om in gesprek te gaan met woningcorporaties over deze vorm van wonen. Dan is wonen in een Tiny House ook mogelijk voor mensen met een smalle beurs.'

Geen unanieme coalitie

D66 benadrukt dat ze positief staan tegenover de komst van de Lutje Hoeskes, maar dat Westpark in hun ogen niet de meest ideale locatie is. Ook omdat het Suikerunieterrein in de toekomst wordt volgebouwd met duizenden woningen. Die toekomstige woonwijk grenst aan het Westpark.

'De mensen in die nieuwe wijk hebben ook groene ruimte nodig. De druk op die groene ruimte is al zo groot', zegt Claassen. De Democraten houden het plan voorlopig op de politieke agenda, tot verbazing van GroenLinks. D66 zinspeelt nog op eventuele aanpassingen.

'Dit past allemaal prima bij onze coalitieambities om nieuwe woonvormen te faciliteren, maar we moeten hier geen groen park voor opofferen', aldus Sander Claassen tot besluit.

Meerstad en Westpark

In Groningen is er plek voor Tiny Houses op het Westpark en Meerstad. De belangstelling voor wonen in een Lutje Hoeske is enorm. Meer dan zeshonderd belangstellenden hebben zich gemeld bij de gemeente. Westpark zal als eerste worden rijpgemaakt voor Tiny Houses, daar is dan plek voor dertig woningen.

Lees ook:

- Veel belangstelling voor wonen in Tiny House
- Stad krijgt tijdelijke wijk voor tiny houses

Deel dit artikel:

Recent nieuws