GGD: 'Aardbevingsstress kan nu aandacht krijgen die het behoeft'

Scheur in een muur
Scheur in een muur © Groninger Landschap
De GGD in Groningen is blij dat de aardbevingsgemeenten geld krijgen om de komende twee jaar extra capaciteit in te zetten voor emotionele ondersteuning van hun inwoners.
Dat er extra geld komt is besloten tijdens het bestuurlijk overleg van woensdag 5 juni tussen Rijk, provincie en gemeenten.

Erkenning

'Hiermee is onderkend dat de aardbevingen en de procedures er omheen een grote impact hebben op inwoners. De gevolgen op de gezondheid behoeven aandacht. Tot nu toe is de focus vooral geweest op de 'harde' kant, zoals de schadeafhandeling en versterking van gebouwen. Er hebben veel mensen last van stressklachten. We kunnen dit nu de aandacht geven die het behoeft en gaan aan de slag met de organisatie van de emotionele ondersteuning', zegt projectleider Yvonne Schippers van Aardbevingen GGD Groningen.

Coaches

De zeven aardbevingsgemeenten kunnen coaches inzetten die inwoners ondersteunen bij gezondheidsklachten als gevolg van aardbevingen. Hierdoor kunnen veel klachten worden opgevangen en kan een verhoogd beroep op de gezondheidszorg worden voorkomen.
Ook worden professionals getraind om de problematiek bij inwoners beter te herkennen en hen zo nodig door te verwijzen naar de coaches.