Westerkwartier: Zorgen over gasopslag Norg

De gasopslag bij Langelo
De gasopslag bij Langelo © RTV Noord/Goos de Boer
De gemeenten Westerkwartier en Noordenveld maken zich zorgen over schommelingen in de bodem die ontstaan door het steeds vullen en weer legen van de gasopslag Langelo, bij Norg.
Dat hebben ze in een zogeheten zienswijze over het opslagplan Norg van het ministerie van EZ. Er wordt gas uit het Groningenveld in opgeslagen om voldoende gas te kunnen leveren als daar, op koude dagen, behoefte aan is. Daarmee worden grote productieschommelingen in het Groningenveld voorkomen.

Risico's

Minister Wiebes stelt mede om die reden voor om de capaciteit van de gasopslag onder de beide gemeenten uit te breiden van vijf naar zes miljard kuub. De gemeenten reageerden met vragen over de risico's die daaraan vast zitten. daar hebben ze geen bevredigend antwoord op gekregen.
Wethouder Hielke Westra van de gemeente Westerkwartier: 'De minister onderbouwt in zijn ontwerp instemmingsbesluit onvoldoende in hoeverre de risico's toenemen of gelijk blijven. Dat is voor ons reden om een zienswijze in te dienen.'

Duidelijkheid

Burgemeester Klaas Smid van de gemeente Noordenveld: 'Wij staan voor de veiligheid van onze inwoners. Er is nog veel onduidelijk. Het is van groot belang dat er voldoende en onafhankelijke metingen plaatsvinden. In onze zienswijze verzoeken we de minister meer duidelijkheid te geven.'

Vervolgtraject

Na behandeling van de zienswijze zal de minister een definitief besluit nemen over het gewijzigde opslagplan Norg. Voor degene die een zienswijze hebben ingediend, is er de mogelijkheid om een beroep in te stellen bij de Raad van State.
Volgens Westra is het nog lang niet zo ver, dat ze naar de Raad van State gaan. Dat is afhankelijk van meer dan alleen risicodaling en seismiciteit. Ook wil de wethouder weten of er een monitoringsplan komt en hoeveel gas voor commerciële doeleinden nog in de opslag zit.