Bijpraatsessie Ring Zuid trekt nauwelijks politici: 'Erg teleurstellend'

Provinciale Staten en de gemeenteraad van Groningen zijn donderdagavond bijgepraat over de ringwegwerkzaamheden tijdens de zomervakantie. Die werkzaamheden gaan leiden tot veel overlast. De bijpraatavond werd slecht bezocht, tot teleurstelling van de aannemer Combinatie Herepoort.

'Het is eigenlijk wel heel jammer. Je ziet dat mensen die rondom de zuidelijke ringweg wonen zich bij problemen wenden tot de politiek. Het is dan verstandig dat de politici op de hoogte zijn van wat er gaat gebeuren.'

'Want laten we wel zijn, we gaan deze zomer heel veel overlast verzorgen. Het is dan ook handig dat de politici weten welke regelingen we hebben getroffen om mensen te ondersteunen bij schade en overlast.', zegt een ietwat teleurgestelde Bert Kramer namens Herepoort. 

Damwanden 

De informatieavond was georganiseerd om politiek Groningen op de hoogte te brengen van de zomerse werkzaamheden. De aannemer gaat dan damwanden in de grond trillen. Dat werk gaat gepaard met veel overlast. 

Provincie en gemeente 

De avond was opgesplitst in twee delen. Een bijeenkomst voor Provinciale Staten en een moment voor de gemeenteraad. Vanuit Provinciale Staten kwamen ChristenUnie, D66, SP en PVV een kijkje nemen. Negen provinciale partijen waren daarmee afwezig. 

De gemeenteraad werd vertegenwoordigd door GroenLinks, ChristenUnie, SP, PvdA, CDA, VVD en Partij voor de Dieren. De overige vijf fracties bleven thuis. Al met al een teleurstelling voor Bert Kramer dus. 

'Ik vind het een gemiste kans. We doen dit om de politici te informeren over wat er speelt de komende periode. Het is gewoon jammer.' 

Vragen 

De wel aanwezige politici hadden hier en daar nog wel wat vragen. Zo wilde raadsleden weten hoe schade door toedoen van werkzaamheden te onderscheiden is van aardbevingsschade, mocht er zich tijdens het intrillen van de damwanden een beving voordoen. 

Op die vraag moest Kramer het antwoord schuldig blijven. 'Het bepalen van dat verschil is heel erg moeilijk. Eigenlijk is het onmogelijk om te zeggen hoe we daarmee om moeten gaan.' 

Schadeloket 

Het ingestelde schadefonds voor gedupeerden van de aanpak van de zuidelijke ringweg roept vragen op bij statenfractie van SP. 

De socialisten zijn tevreden over het feit dat schades tot 10.000 euro direct door de projectorganisatie worden afgehandeld, maar zet haar vraagtekens bij de aanpak van grote schades.

'Er wordt een onderscheid gemaakt in kleinere en grotere schades. Kleinere schades worden afgehandeld zonder gedoe en inspecties. Dat ziet er allemaal prima uit', zegt Statenlid Cees Frenay.

'Maar grotere schades worden afgehandeld door verzekeraars en instanties. Dan is er juist kans op haperingen en stagnatie. Dan ben ik bang dat de mensen weer in de misère achterblijven, vrees ik.' 

'Geringe kans op schade'

Projectorganisatie Aanpak Ring Zuid en aannemerscombinatie Herepoort stellen dat de kans zeer gering is dat er schade is. Wanneer deze er wél is, is er deze regeling ingesteld. Beide partijen zeggen dat het een royale regeling is, meer dan de partijen hadden hoeven doen.

Op de vraag waarom er dan een grens is, geeft omgevingsmanager Bert Kramer aan de aanwezige Statenleden mee, dat 'er een grens moet worden getrokken.'

Lees ook:

Schadefonds voor gedupeerden intrillen damwanden zuidelijke ringweg
Ringwegaannemer waarschuwt: 'Veel overlast in zomervakantie door intrillen van damwanden'

Meer over dit onderwerp:
zuidelijke_ringweg GRONINGEN
Deel dit artikel:

Recent nieuws