Zo denkt Groningen over windmolens, zonnepanelen en asfalt

Windmolens en zonneparken aan een toekomstige weg?
Windmolens en zonneparken aan een toekomstige weg? © RTV Noord/Astrid Mellema
Groningers zijn verdeeld over de stelling dat er meer windmolens in de provincie moeten komen. Bijna veertig procent van de Groningers is het (helemaal) eens met de stelling.
Daarmee is die groep net iets groter dan de groep van 35 procent van de Groningers die vindt dat er niet meer windmolens moeten komen. Ongeveer een kwart staat er neutraal in. 

Inventarisatie

Dat blijkt uit een inventarisatie die RTV Noord samen met Kieskompas heeft gemaakt naar aanleiding van de resultaten van de kieswijzer. Ruim 66.000 mensen hebben die ingevuld voorafgaand aan de verkiezingen voor Provinciale Staten in maart.
Niet geheel verrassend wordt er op verschillende plekken in de provincie anders naar de komst van windmolens gekeken. Zo is een kleine meerderheid van de Stadjers (50,4 procent) in meer of mindere mate vóór meer windmolens. Oost-Groningen met ongeveer 48 procent heeft nét geen meerderheid tegen. In het Noordwesten van de provincie staat een relatief grote groep neutraal tegenover windmolens.
Tekst gaat verder onder grafiek

Zonnepanelen

Als het gaat om nieuwe zonneparken zijn de uitkomsten duidelijker. Ruim 49 procent van de Groningers is het (helemaal) eens met de stelling dat er meer zonneparken zouden moeten komen, ook al zou dit ten koste gaan van landbouwgrond. Dat is dus net geen meerderheid. De groep mensen die het er (helemaal) mee oneens is, is een stuk kleiner: ongeveer 31 procent. De rest is neutraal. 
In elk deel van de provincie zijn er meer Groningers voorstander van meer zonneparken dan dat ze tegen zijn, all verschilt de mate waarin. In Stad vindt een meerderheid het geen probleem als er ten koste van landbouwgrond meer zonneparken komen. In de Ommelanden is er geen meerderheid voor of tegen, maar is de groep met voorstanders groter. Maar wel minder groot dan in Stad. 
Tekst gaat verder onder grafiek

Meer asfalt?

Moet Groningen investeren in extra rijstroken voor provinciale wegen, ook al gaat dat ten koste van groen? Nee, zegt ruim 46 procent van de Groningers. Ja, zegt ongeveer 33 procent. De rest is neutraal. 
Er bestaat een groot verschil tussen Stadjers en de inwoners van Oost-Groningen. Want waar in Stad de balans zonder meer de kant van het groen opvalt, vindt in Oost-Groningen in verhouding een grotere groep juist dat er wel meer in asfalt moet worden geïnvesteerd. Dat mag volgens hen ten koste gaan van groen. 

Verantwoording

Ruim 66.000 mensen hebben de Kieskompas voor de Provinciale Statenverkiezingen ingevuld. Dat is zo'n 26 procent van de Groningse kiezers, ervan uitgaande dat iedereen die de Kieskompas heeft ingevuld ook daadwerkelijk ging stemmen. Op basis van deze uitkomsten heeft Kieskompas een statistische weging uitgevoerd, zodat van elke stelling een voor de provincie representatieve uitkomst kan worden getoond.
Het onderscheid tussen Stad, Oost-Groningen en Noord/West Groningen is gebaseerd op de zogenoemde Corop-indeling, waarbij Stad als losse regio is genomen en Delfzijl en omgeving is samengevoegd met Oost-Groningen.