'Gasunie bekijkt of gaskraan toch sneller dicht kan'

© Jos Schuurman/FPS
De Gasunie sluit niet uit dat de gaswinning in Groningen mogelijk toch sneller naar beneden kan. Daarmee lijkt het veilige niveau van 12 miljard kuub, waar het Staatstoezicht op de Mijnen al jaren op aandringt, eerder in zicht te komen.
De Gasunie zegt volgens de NOS nu mogelijkheden te bekijken of maatregelen die pas na 2022 gepland zijn eerder genomen kunnen worden. Ook wordt daarbij gekeken of het niveau onder de 15,9 miljard kuub kan.
Gasterra, groothandelaar in aardgas en de enige afnemer van het Groningengas, denkt dat het ingewikkeld kan worden om de gaswinning op korte termijn onder de 12 miljard kuub te brengen. Wel is dat afhankelijk van factoren buiten Gasterra om.
De vraag is ook of bedrijven en huishoudens snel genoeg kunnen overschakelen op ander gas of een andere verwarmingsbron, zoals een warmtepomp.

Gasexport naar Duitsland

De Gasunie zegt dat er wellicht nog meer gebruik kan worden gemaakt van stikstof om gas uit andere velden dan het Groningse geschikt te maken voor huizen en bedrijven. Op dit moment onderzoekt de Gasunie of de export van Groningengas naar een deel van Duitsland niet pas in 2022, maar al eerder vervangen kan worden door buitenlands gas dat met stikstof op dezelfde kwaliteit is gebracht.

Stikstof

Gas uit andere velden kan op dezelfde kwaliteit gebracht worden als het gas uit Groningen door het te mengen met stikstof. Momenteel wordt getest of een stikstofinstallatie in Wieringermeer meer stikstof kan leveren. Als daar genoeg stikstof kan worden gemaakt, zou de gaswinning uit Groningen volgend jaar al dichter in de buurt kunnen komen van de 12 miljard kuub die het SodM adviseert.
Ook komt er een nieuwe stikstoffabriek in Zuidbroek. Die is volgens de Gasunie in 2022 gereed. Als de nieuwe fabriek draait, is er 7 miljard kuub gas minder gas uit Groningen nodig. Dan kan de winning in Groningen door stikstofmenging dus al ver onder de 10 miljard kuub uitkomen.

Minimum in plaats van maximum

Gasterra snapt de verwondering over de snelle verlaging van de hoeveelheid Groningengas, die in een paar jaar tijd tientallen miljarden kuub naar beneden is gebracht.
Volgens de Gasunie gaat dat sneller dan vroeger gedacht werd, ook omdat pas het huidige kabinet het besluit heeft genomen om zo min mogelijk gas uit Groningen te laten winnen en verkopen.
Onder oud-minister Kamp zou er nooit gesproken zijn over het streven naar een minimum, maar werd er altijd gesproken over het niet overschrijden van de maximum-hoeveelheid.

Debat in de Tweede Kamer

De Tweede Kamer stemt dinsdag over een motie, waarin wordt opgeroepen zo snel mogelijk dat veilige niveau te halen.
Al meer dan zes jaar wordt er gediscussieerd over het verlagen van de gaswinning om de bevingen in Groningen tegen te gaan. Sommige partijen willen de leveringszekerheid desnoods ondergeschikt maken aan de veiligheid van Groningers, zo bleek vorige week tijdens een debat in de Tweede Kamer.
Minister Wiebes neemt dit nog niet direct over, omdat de Gasunie tot voor kort aangaf dat nog ruim 15 miljard kuub per jaar nodig is om alle huizen en bedrijven in binnen- en buitenland van gas te kunnen voorzien. Deze zogenoemde leveringszekerheid staat al jaren op gespannen voet met de veiligheid.