Drie Groningse gemeenten willen wietproef

Wietplanten
Wietplanten © Jos Schuurman/FPS
Groningen, Midden-Groningen en Oldambt zijn de drie gemeenten in onze provincie die willen meedoen met een experiment met gereguleerde wietteelt. In totaal tonen 19 gemeenten belangstelling.
Bij deze proef moeten coffeeshops 'staatswiet' verkopen, die onder toezicht van de gemeenten wordt geteeld. De bedoeling is dat de criminaliteit daarmee de wind uit de zeilen wordt genomen, terwijl tegelijk de gebruiker een gegarandeerde kwaliteit krijgt.
Coffeeshophouders, twaalf in Groningen, twee in Midden-Groningen en twee in Oldambt, zijn sceptisch over de plannen omdat deze officiële wiet niet sterk genoeg zou zijn en er dus straathandel in illegale wiet zou ontstaan. De coffeeshophouders in Oldambt en Midden-Groningen willen desondanks wel meedoen, die in Groningen niet.

Voorwaarden

De deelnemende gemeenten maken daar wel hun voorbehoud bij. Zo stelt de gemeente Midden-Groningen als voorwaarde dat ook de twee andere gemeenten meedoen. Groningen wil de zekerheid dat het rijk zich garant stelt voor eventuele financiële en juridische risico's.
Bovendien wil burgemeester Den Oudsten, net als zijn collega Adriaan Hoogendoorn in Midden-Groningen een fiat van de gemeenteraad, die er nog over moet praten.

Ingezetenen

Ook Oldambt zou graag zien dat de buurgemeenten meedoen aan de proef, maar ziet het niet als harde voorwaarde. Wel stelt Oldambt als eis dat ook mensen van buiten de gemeente, in het bijzonder vanuit Duitsland, ook hun wiet bij de coffeeshops mogen betrekken, anders ontstaat er illegale straathandel.
Maar daar laat het experiment nu geen ruimte voor: nu mogen alleen ingezetenen van de gemeente deze 'staatswiet' kopen. Ook mag, wat de gemeente betreft, de prijs van deze wiet niet de pan uitrijzen.

Grensgemeente

Groningen is de enige grote stad die zich voor de proef heeft aangemeld, Oldambt de enige grensgemeente. Minister Grapperhaus van Justitie wilde dat minimaal tien gemeenten mee zouden doen met het experiment.