Gedupeerden gaswinning moeten twee keer zo lang wachten op afhandeling schade

Een boerderij in de stutten
Een boerderij in de stutten © Jos Schuurman/FPS
Bij meer dan vijfduizend mensen komt een dezer dagen een brief van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) door de bus. Daarin staat dat het besluit voor de afhandeling van hun schade maximaal vijftien maanden later komt.
De beslistermijn was al vijftien maanden. Het totaal komt daarmee op dertig maanden beslistijd onder TCMG, die de schadeafhandelingen overnam van Centrum Veilig Wonen. Gedupeerden wachten onder TCMG nu dus 2,5 jaar (extra) op de afhandeling van hun schade.
De TCMG noemt het 'een vervelende boodschap die mogelijk voor extra onzekerheid zorgt'.

Stuwmeer

Het lukt de TCMG niet om de aanvankelijke beslistermijn van vijftien maanden te halen. Sinds de start van de TCMG op 19 maart 2018 is slechts de helft van alle aanvragen afgehandeld. De andere helft zit in het veelgenoemde stuwmeer.
De 5.400 mensen die de brief krijgen, krijgen ook bericht dat ze volgende maand duidelijkheid krijgen over de zogenoemde stuwmeerregeling om schades snel af te handelen. Een schademelder kan dan eenmalig akkoord gaan met een schadevergoeding, zonder dat daar een inspectie aan vooraf gaat.
Met dat aanbod verwacht TCMG het overgrote deel van aanvragers te kunnen helpen aan een snellere schadeafhandeling.

Zes, twaalf en vijftien maanden

De mensen die al een adviesrapport hebben van hun schade zijn het dichtst bij de complete afhandeling. Voor hen geldt een verlenging van zes maanden. Voor mensen die alleen een schadeopname hebben gehad, is de verlenging een jaar. De schademelders die überhaupt nog geen schadeopname hebben gehad, moeten het langst wachten: vijftien maanden.
De TCMG moet de beslistermijn naar eigen zeggen wel verlengen, omdat de kans op ingebrekestellingen anders aanwezig is. Als het zover komt, zou de commissie te veel mankracht kwijt zijn en zou de schadeafhandeling juist nog verder vertragen.