Hoe 'voortvarend' en 'rechtvaardig' is de schadeafhandeling nog?

© RTV Noord
De Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) heeft vier belangrijke pijlers: de afhandeling van aardbevingsschade moet rechtvaardig, ruimhartig, onafhankelijk en voortvarend gebeuren. Maar twee van die vier pijlers staan ernstig onder druk.
Met een brief aan meer dan vijfduizend schademelders meldt de TCMG hen dat het nog vijftien maanden kan duren voordat ze een besluit krijgen over hun schadevergoeding. Maar deze mensen wachten ook al bijna vijftien maanden sinds de start van het schade-instituut. En sommigen nog langer, omdat hun dossiers zijn overgedragen van het Centrum Veilig Wonen.

Niet voortvarend en onrechtvaardig

Tweeënhalf jaar wachten tot je krijgt waar je recht op hebt: een vergoeding van je schade. Hier zijn allerlei woorden voor te bedenken, maar voortvarend is daar geen van. En hoe rechtvaardig is het als je tweeënhalf jaar moet wachten tot je een schadevergoeding krijgt? 

Juridisch ingedekt

De Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen dekt zich intussen juridisch in. Met de brief wordt de beslistermijn formeel verlengd en kunnen gedupeerden de TCMG niet wijzen op het feit dat het schade-instituut tekortschiet in de afhandeling en het instituut in gebreke stellen.
En dan te bedenken dat minister-president Mark Rutte een week geleden nog zijn excuses aanbood in de Tweede Kamer, omdat juridische zekerheid bij de overheid de afgelopen jaren de boventoon voerde. 'Dat ging ten koste van de snelheid', zei Rutte toen over de schadeafhandeling. 
Het argument van de TCMG is dat een ingebrekestelling weer een extra proces oplevert en de schadeafhandeling nog verder vertraagt. Feit is echter dat de TCMG nu formeel nog eens vijftien maanden de tijd heeft om te beslissen over duizenden schademeldingen.
De druk lijkt bij de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen hiermee juist eerder van de ketel te worden gehaald, dan dat hij wordt opgevoerd.  

Druk bij gedupeerden opgevoerd

De druk bij de gedupeerden wordt daarentegen juist opgevoerd. Want komende maand krijgen dezelfde mensen namelijk een nieuwe brief. Daarin staat een voorstel voor de zogenoemde stuwmeerregeling. Zonder inspectie en beoordeling kunnen gedupeerden eenmalig 5.000 euro incasseren of hun schade tot 10.000 euro laten herstellen door een aannemer.
In de wetenschap dat er al vijftien maanden niets - maar dan ook echt niets - aan het schadedossier is gedaan en het nog eens vijftien maanden kan duren voordat er duidelijkheid komt, wordt het voor gedupeerden een stuk aantrekkelijker om akkoord te gaan met de stuwmeerregeling. Het zou zowaar voortvarend zijn. Maar hoe rechtvaardig is het, als het alternatief nog langer wachten is?

Wat heeft de TCMG tot nu toe gedaan?

De Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen heeft tot nu toe 7.048 schademeldingen afgehandeld. Daarvan is tot nu toe zo'n 87% toegewezen en de rest is afgewezen. In al die gevallen keerde de TCMG tot nu toe bijna 33 miljoen euro aan schadevergoedingen uit.
Zo'n 20.000 schademeldingen wachten nog op een besluit.