Dit betekent de verruimde schaderegeling voor jou

Minister Wiebes in Westerwijtwerd vorige maand
Minister Wiebes in Westerwijtwerd vorige maand © ProNews
Minister Eric Wiebes verruimt de schaderegeling tot 13 juni. Maar wanneer heb je daar recht op? En hoe vraag je het aan? Wij loodsen je door de wirwar van regeltjes naar de antwoorden die je zoekt.

Wie komen in aanmerking voor de schaderegeling?

Iedereen die voor 13 juni schade heeft gemeld, binnen een straal van zes kilometer van het Groninger gasveld of de gasopslag bij Norg woont en eigenaar is van het pand.
Een alternatief criterium is volgens de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG) de zogenaamde trillingsfactor. De grond buiten het bovengenoemde gebied kan sneller trillen dan normaal is in Nederland. Als dit zo is en de trilling samenvalt met de periode waarin de schade wordt gemeld, dan kom je in aanmerking voor de schaderegeling. Hieronder vallen veel meldingen uit bijvoorbeeld de stad Groningen.

Hoe kan ik gebruikmaken van de regeling?

Begin juli krijgen alle 17.000 adressen een aanbieding op de mat om gebruik te maken van de regeling. Als je hier gebruik van maakt, dan staat het geld volgens de TCMG 'binnen 1 à 2 weken' op de bankrekening.

Welke opties heb ik als ik vóór 13 juni schade heb gemeld?

1) Je krijgt 4.000 euro voor de schade en 1.000 euro als onkostenvergoeding en daarmee is de kous af.
2) Als je vermoedt dat je schade hoger is dan 4.000 euro kan je dit op kosten van de TCMG laten repareren door een aannemer naar keuze met een maximumbedrag van 10.000 euro. Ook in dit geval krijg je 1.000 euro erbij als onkostenvergoeding. Wel moet in dit geval de schade voor 1 januari 2019 gemeld zijn. Dit is een uitzondering op uitbreiding.
3) Je kiest voor de 'reguliere procedure'. Een inspecteur neemt de schade op en maakt een dossier op, waarna aan het bureau een besluit wordt genomen over de hoogte van de schadevergoeding.
Er is nog bezwaar mogelijk, waardoor het langer kan duren voordat het dossier gesloten is. Een zelfgekozen aannemer repareert de schade. TCMG betaalt de rekening.

Als ik al meerdere onafgehandelde schademeldingen hebt, krijg ik dan ook meerdere keren die 5.000 of 11.000 euro?

Nee, de regeling geldt voor al je schademeldingen die samen één dossier vormen. Je krijgt dus eenmalig een bedrag.

Aan welke voorwaarden moet je schade voldoen om in aanmerking te komen voor de regeling?

Je moet woningeigenaar zijn in het gebied zoals genoemd eerder in dit artikel. Dit wordt nagekeken in het kadaster. Voor de schade hoef je je niet te verantwoorden. De TCMG gelooft je op je woord.

Wat als ik vanaf vandaag een schade meld?

Dan heb je geen recht op de verruimde schaderegeling en ga je de reguliere procedure in.
Het idee is dat door de verruimde regeling het aantal 'opgehoopte' schadedossiers sneller wordt weggewerkt. Hierdoor moeten er sneller handen beschikbaar zijn om nieuwe schades die vanaf 13 juni worden gemeld te verwerken.