Tekort op tekort; Oldambt klopt aan bij het Rijk voor 1,5 miljoen euro

De gemeente Oldambt hoopt ruim anderhalf miljoen euro te krijgen van het Rijk. De tekorten op bijstandsuitkeringen over 2018 zijn zo hoog, dat Oldambt gebruik wil maken van een zogenaamde vangnetuitkering.

Oldambt komt over het jaar 2018 meer dan drie miljoen euro tekort. Ongeveer de helft daarvan kan, als de aanvraag wordt goedgekeurd, worden opgevangen.

Nederlandse gemeenten ontvangen jaarlijks een budget voor de betaling van bijstandsuitkeringen. Als het daadwerkelijk uitgegeven bedrag stukken hoger ligt dan het ontvangen budget, kan een gemeente aanspraak maken op de vangnetuitkering.

Laag opleidingsniveau

Het flinke tekort van de gemeente heeft meerdere oorzaken. Een daarvan is het budget dat teruggelopen is. In de afgelopen twee jaar is het te ontvangen bedrag voor bijstandsuitkeringen met meer dan één miljoen euro verlaagd.

Daarnaast heeft de gemeente te maken met meerdere andere factoren die tegenwerken. Oldambt: 'Er zijn verhoudingsgewijs veel meer inwoners met een arbeidsbeperking, het opleidingsniveau is gemiddeld laag en het aanbod van banen die passen bij de doelgroep is te gering', zegt wethouder Kees Swagerman: 'Voor een deel van de mensen is het perspectief niet echt hoopvol.'

Dat zorgt ervoor dat de groep nauwelijks in aantal afneemt en dat Oldambt al meerdere keren extra geld heeft gevraagd aan het Rijk. In 2014 ontving de gemeente een kleine 170.000 euro extra, in 2017 kreeg Oldambt een aanvullend budget van ruim 1,2 miljoen euro. De hoop is nu dus gevestigd op iets meer dan 1,5 miljoen euro.

Maatregelen

De gemeente onderneemt maatregelen om de groep in aantal kleiner te laten worden. De grootste hoop is gevestigd op werk- en leerbedrijf Afeer. Werkzoekenden krijgen daar een opleiding. Op die manier moeten (langdurige) openstaande vacatures opgevuld worden.

De gemeente is positief over de ontwikkeling bij Afeer, maar Swagerman blijft sceptisch. 'Wij hebben tekorten op de jeugdzorg, tekorten op de WMO en daar komt dit nog eens bij. Dit is redelijk dramatisch. De tekorten waren al niet misselijk, maar hier wordt het nog beroerder van.'

Voor de wethouder is er een hele simpele oplossing: 'Het Rijk moet over de brug komen, er moet echt geld bij. Men moet afstappen van de huidige manier van werken en echt kijken wat speelt binnen de regio's.'

Pijnlijke bezuinigingen

Door de tekorten, komt Oldambt voor hele pijnlijke bezuinigingen te staan. 'Waar wij nu nog op kunnen bezuinigen, gaat over de directe leefomgeving van mensen. Dat maakt de discussie erg lastig.'

Swagerman vervolgt: 'Wij hoeven wettelijk gezien maar één begraafplaats open te houden. Dan kun je overwegen om die andere acht te sluiten. En sportaccommodaties hoeven wij niet te onderhouden. Wij kunnen er voor kiezen om er geen euro meer in te steken. Dat mag dus wettelijk gezien.'

Het zijn slechts voorbeelden die Swagerman noemt. De gemeenteraad van Oldambt bepaalt waar op bezuinigd gaat worden. Tussen nu en eind november moeten knopen doorgehakt worden. Dit soort pijnlijke keuzes liggen dan dus op tafel.

Afwachten

De gemeenteraad van Oldambt moet de aanvraag voor het extra geld voor de bijstandsuitkeringen overigens nog goedkeuren. Maandagavond wordt daarover gesproken. De aanvraag moet vervolgens vóór 15 augustus ingediend worden. 'Indien de aanvraag wordt gehonoreerd, zal de uitbetaling plaatsvinden in het eerste kwartaal van 2020', schrijft de gemeente.

De compensatie van anderhalf miljoen is als een pleister op een oorlogswond. Over het kalenderjaar 2018 komt Oldambt alles bij elkaar opgeteld 5,3 miljoen euro tekort. Mocht de gemeenteraad de aanvraag weigeren óf mocht de aanvraag afgekeurd worden, dan loopt dat bedrag dus op tot een slordige 6,8 miljoen.

De financiële klappen volgen elkaar snel op. Ook in 2019 moet Oldambt al bijleggen. Swagerman: 'Het gaat allemaal zo snel. Er wordt een negatief cijfer geschreven van 3,3 miljoen euro. Dan heb ik het alleen over de eerste vijf maanden van dit jaar.'

Meer over dit onderwerp:
WINSCHOTEN
Deel dit artikel:

Recent nieuws