Wethouder De Rook: 'Financiële meevaller vertroebelt de werkelijkheid'

De voormalige gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer hebben 2018 met een positief resultaat van 39,2 miljoen euro afgesloten.

De voormalig gemeente Groningen sloot af met een saldo van 40 miljoen euro, zo blijkt uit de gezamenlijke jaarrekening over 2018. De voormalige gemeente Ten Boer komt uit op een positief resultaat van 1,4 miljoen euro. Haren is de enige van de drie gemeenten die afsloot met een negatief resultaat van 2,2 miljoen euro.

'Mooie resultaten'

Wethouder Paul de Rook (D66) van financiën kijkt terug op een bijzonder jaar. Het jaar 2018 stond in het teken van de gemeentelijke herindeling. 'De winkel moest gewoon open blijven tijdens die enrome klus. Daar hebben alle drie de voormalige gemeenten hun steentje aan bijgedragen. Zowel in Groningen, Haren als Ten Boer zijn mooie resultaten geboekt. Zowel beleidsmatig als financieel.'

Het negatieve resultaat in Haren heeft met name te maken met de vertraging rond de herinrichting van het Raadshuisplein. De Rook weet als geen ander dat het positieve resultaat van 39,2 miljoen euro vertroebelt.

'Er zijn namelijk nog een heleboel zaken die voor 2018 op de planning stonden, maar nog steeds uitgevoerd moeten worden. Dus dat valt vrij bij de jaarrekening over 2018, maar moet natuurlijk wel alsnog begroot worden.'

We hopen dat de budgetten van het Rijk toenemen
Paul de Rook - wethouder financiën Groningen

Grote posten

De pijnpunten zitten volgens de D66-wethouder voor een groot deel bij het sociaal domein. Dan gaat het bijvoorbeeld over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Jeugdzorg. 'Dat zijn grote posten in onze begroting, en daar hebben we te maken met overschrijdingen. Soms gaat het maar om een paar procent van het totale budget. Maar omdat die posten zo groot zijn gaat het vaak meteen over miljoenen.'

En die tekorten moeten uiteindelijk wel opgevangen worden. 'We hopen dat de budgetten van het Rijk toenemen anders wordt het wel heel ingewikkeld om ons werk te blijven doen', stelt De Rook.

'De overheid heeft de afgelopen jaren steeds meer taken afgestoten. Daar zijn we als gemeente over het algemeen blij mee. Maar dan hebben we ook de middelen nodig om dat goed te doen. Nu dringt zich wel heel erg het beeld op dat het een bezuinigingsmaatregel van het Rijk is geweest.'

Wat we nu zien is dat onze kosten toenemen, maar dat onze inkomsten achterblijven
Paul de Rook - wethouder financiën Groningen

Geen ruimte om gaten te vullen

De praktijk wijst uit dat de gaten die vallen veelal door gemeenten zelf opgevuld moeten worden. 'En die ruimte is er eigenlijk niet', aldus De Rook. 'Voor het overgrote deel wordt ons budget bepaald door het Rijk. Dus als het economisch goed gaat dan gaat dat geld naar de Rijksoverheid, en die bepaalt uiteindelijk wat er mee gebeurt. Wat we nu zien is dat onze kosten toenemen, maar dat onze inkomsten achterblijven. En daar zit nu dus heel veel spanning op.'

Ondertussen slaat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in Den Haag hard op de trom. De Rook: 'We hopen dat ze daar nadenken over de overheidslaag die tegenwoordig misschien wel de meeste taken uitvoert. Begrijp me niet verkeerd, we willen er heel graag zijn voor onze inwoners, maar dan moeten we daar wel toe in staat gesteld worden.'

De nieuwe gemeente Groningen presenteerde onlangs een sluitende begroting voor 2019. Het gaat om een begroting van ruim 1,1 miljard euro.

Lees ook:

- Begroting Stad: Te weinig geld uit Den Haag en kaasschaaf langs eigen organisatie

Meer over dit onderwerp:
Groningen-Stad GRONINGEN
Deel dit artikel:

Recent nieuws