Oppositie Staten: Hoe zit dat met die trage afhandeling van bevingsschade?

Het provinciehuis
Het provinciehuis © Jos Schuurman/FPS
De voltallige oppositie in de Groninger Provinciale Staten wil het naadje van de kous weten over de extra vertraging bij het afhandeling van aardbevingsschade. In een gezamenlijke brief vragen ze Gedeputeerde Staten het hemd van het lijf.
Aanleiding voor de brief met 26 vragen is het bericht dat meer dan vijfduizend gedupeerden van de gaswinning mogelijk nog vijftien maanden langer moeten wachten voordat hun schade is afgehandeld.

Opheldering over mogelijke gevolgen

De opstellers van de brief willen onder meer van GS weten wat het college denkt te gaan doen om deze vertraging ongedaan te maken. Verder willen ze opheldering over de mogelijke gevolgen voor de versterkingsopgave.
Bovendien vragen ze zich af waarom de vertraging van de schadeafwikkeling niet ter sprake is gekomen tijdens het meest recente overleg tussen het college en minister Wiebes.
De zeven oppositiepartijen in de Groninger Staten zijn Partij voor het Noorden, de PVV, Groninger Belang, Forum voor Democratie, SP, Partij voor de Dieren en 50Plus. Ze willen dat GS de vragen voor woensdag 19 juni schriftelijk beantwoorden, omdat ze de kwestie op die datum aan de orde willen stellen in een commissievergadering.