ANWB maakt zich zorgen om Groninger wegen

De kwaliteit van de wegen in onze provincie is een zorgenkindje. Dat zegt Paul Makken van de ANWB. Met name in de gemeente Oldambt is de situatie zorgwekkend.

'We zien door veranderende weersomstandigheden, droge zomers en slagregen, dat de wegen sneller slijten. Er komen sneller gaten in. Er is meer budget nodig om wegen goed te onderhouden.' Door slechte wegen neemt de verkeersveiligheid af.

Landbouwverkeer

Met name landelijke gebieden vragen om extra aandacht. 'Je hebt er veel lange wegen die door landbouwverkeer worden gebruikt', stelt Makken. 'Daardoor worden ze zwaarder belast en slijten ze sneller. Daar komt bij dat gemeenten in Groningen vaak minder geld tot hun beschikking hebben voor goed onderhoud.'

Samen kijken

'Vaak moet de provincie bijspringen', constateert Makken. Maar 'in het nieuwe coalitieakkoord is niet veel aandacht voor wegonderhoud', volgens hem.

De ANWB heeft een brief gestuurd aan gedeputeerde Nienke Homan. 'We willen graag met de gedeputeerde in gesprek om te kijken wat er nog mogelijk is', zegt Makken. 'Elk jaar kun je schuiven met de begroting. Het is ons aanbod om samen te kijken welke wegen het dringendst onderhoud behoeven.'

De provincie laat weten op dit moment te inventariseren waar er problemen zijn. Overigens is de provincie alleen verantwoordelijk voor provinciale wegen. De meeste wegen vallen onder de gemeenten.

Meer over dit onderwerp:
GRONINGEN
Deel dit artikel:

Recent nieuws