Dirk Bruins benoemd tot nieuwe voorzitter LTO Noord

Dirk Bruins is vrijdag benoemd tot voorzitter van Land- en Tuinbouw Organisatie Noord. De melkveehouder uit Dwingeloo neemt per 1 juli de voorzittershamer over van Jakob Bartelds.

Volgens Eric Douma, voorzitter van de vertrouwenscommissie, heeft Bartelds de afgelopen drie jaar voor rust binnen de organisatie gezorgd.

'Het is straks aan Dirk Bruins om als energiek boegbeeld met visie en toekomstbestendig leiderschap door te bouwen op dat stevige fundament.'

'Aan het stuur staan'

Bruins zelf heeft een duidelijk idee bij de koers die LTO Noord de komende jaren moet varen. 'Niet volgend en afwachtend, maar als sector en organisatie aan stuur staan.'

'De belangrijkste uitdaging is goed in verbinding te blijven met partners en andere ketenpartijen, maar vooral ook met onze leden. Samen dragen we met trots ons verhaal uit en krijgen burgers als bondgenoten en daarmee houden we de waardering van onze sector onverminderd hoog.'

Uitdagingen


De nieuwe voorzitter ziet dat de land- en tuinbouwsector de komende jaren met verschillende uitdagingen te maken krijgt.

'Denk daarbij aan de bijdrage van de agrarische sector aan een CO2-neutrale maatschappij, het pad naar kringlooplandbouw, revolutionaire teelten en technologische ontwikkelingen.'

Meer over dit onderwerp:
Landbouw GRONINGEN
Deel dit artikel:

Recent nieuws