'Burgemeester kan meer agenten opeisen voor Ter Apel'

Als de burgemeester van Westerwolde extra politieagenten wil om de overlast van de asielzoekers in Ter Apel aan te pakken, dan kan hij die claimen door een verzoek in te dienen bij de minister van Justitie en Veiligheid.

Dat schrijft minister Grapperhaus (CDA) in antwoord op Kamervragen van de VVD. In de brief aan de Tweede Kamer legt hij de procedure uit:

'Wanneer het gaat om bijstandsverlening tussen eenheden richt het gezag een daartoe strekkend verzoek tot de korpschef. Als over dit verzoek geen overeenstemming kan worden bereikt, kan de burgemeester of hoofdofficier van justitie zich wenden tot de minister. Deze kan de korpschef een aanwijzing geven.'

Vrij vertaald: als Jaap Velema, de burgemeester van Westerwolde, er met korpschef Gery Veldhuis niet uitkomt, dan kan de minister laatstgenoemde dwingen extra agenten naar Ter Apel te dirigeren.

Laatste optie

Overigens is dat wel het laatste 'station'. Eerst is de korpsbeheerder - burgemeester Den Oudsten van Groningen - aan zet. Hij kan een bemiddelende rol spelen tussen de korpschef en de burgemeester van Westerwolde.

Ik wil kunnen rekenen op extra politie-inzet
Jaap Velema - burgemeester Westerwolde

'Extra politie tot er een oplossing is'

Velema gaat eind volgende week om de tafel met Grapperhaus en Den Oudsten om over de overlast van asielzoekers en het tekort aan agenten te praten.

'Het gaat hier om een structureel probleem. Ik zal benadrukken dat wij een opvang voor heel Nederland zijn, maar dat de overlast een heel lokaal probleem is geworden', zegt Velema. 'Ik wil kunnen rekenen op extra politie-inzet, totdat we een andere oplossing hebben gevonden.'

Minder inleveren

De politie in Noord-Nederland krijgt er sowieso al 83 agenten bij. Dat is het gevolg van afspraken in het regeerakkoord van het derde kabinet van Rutte. Grapperhaus in de brief:

'Een deel hiervan wordt ingezet in het basisteam dat de gemeente Westerwolde in zijn werkgebied heeft. In het Halfjaarbericht informeer ik u nader over hoe de eenheid in afstemming met het lokaal gezag deze extra capaciteit precies inzet.'

Kortom: Grapperhaus zoekt nog uit of extra agenten, die bedoeld zijn voor Ter Apel, elders worden ingezet.

'Die extra agenten betekent eigenlijk dat we minder agenten hoeven in te leveren, want landelijk is het aantal agenten herverdeeld. Hierdoor hebben we hier in het Noorden honderden agenten minder', legt Velema uit.

Eerdere motie
Aanleiding voor de vragen van de VVD is de motie die de gemeenteraad in Westerwolde in april unaniem aannam. De raad wil dat de overlast door asielzoekers op korte termijn de kop wordt ingedrukt.

Gebeurt dat niet, dan moet volgens diezelfde motie worden overwogen om het contract met het COA op te zeggen. Op dit aspect gaat Grapperhaus overigens in zijn antwoord nauwelijks in.

Westerwolde dringt al langer aan op de terugkeer van een volwaardig politiebureau in Ter Apel. De Tweede Kamer heeft dat tot nu toe tegengehouden.

Lees ook:

- 'Ketenmariniers' in Ter Apel: 'Ik heb dit in veertig jaar politiewerk nooit meegemaakt'
Ministerie kiest voor 'onorthodoxe' aanpak tegen overlast Ter Apel

Meer over dit onderwerp:
TER APEL
Deel dit artikel:

Recent nieuws