SodM: 'Weeg maatschappelijke ontwrichting in Groningen mee bij nieuw gasbesluit'

Bevingsschade aan een woning in Wirdum
Bevingsschade aan een woning in Wirdum © ANP
'De maatschappelijke ontwrichting in Groningen als gevolg van de gaswinning moet expliciet worden meegewogen bij het nieuwe gasbesluit.'
Dat heeft het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat geadviseerd.

15,9 miljard kuub

Volgens Gasunie Transport Services (GTS) moet er voor de leveringszekerheid komend gasjaar 15,9 miljard kuub gas gewonnen worden uit het Groningen-gasveld. Maar het SodM adviseert Wiebes die hoeveelheid 'niet op voorhand als het winningsniveau te beschouwen'.

Ontwrichting door schade

De NAM heeft twee verschillende methodes voorgesteld om die begrote hoeveelheid gas te winnen. Volgens het SodM kan de gaswinning in beide gevallen tot nieuwe schade leiden. Dat die bovenop de huidige problemen komt, noemt het SodM 'zorgelijk'.
'Voor een deel van de getroffen burgers is de impact dermate dat het hun leven overheerst. (...) SodM is daarom van mening dat bij beide strategieën er in enige mate sprake is van maatschappelijke ontwrichting voor de inwoners van Groningen.'

Effect op aardbevingen

Het SodM heeft ook bekeken welke invloed de door de NAM voorgestelde methodes hebben op de Groningse ondergrond. 'De verschillen zijn klein', is het oordeel.
'De eerste strategie minimaliseert de regionale grondbeweging per inwoner. De tweede strategie minimaliseert het aantal te verwachten bevingen in het gehele Groningen-gasveld per jaar. De verschillen tussen beide strategieën zijn klein.'

Stabielere snelheid

Omdat bij de eerste werkwijze minder veranderingen in de snelheid van de gaswinning voorkomen, adviseert het SodM om voor deze optie te kiezen.
'Veranderingen in de snelheid van de winning kunnen een ongunstig effect hebben op het optreden van bevingen.'